דבר ראש המועצה

תושבים יקרים, 

שיפור השירות לתושבים, נגישות בלתי אמצעית עם עובדי המועצה ושקיפות, הינן אבני יסוד בהתנהלות המועצה בראשותי.  
ואכן, אתר האינטרנט היישובי, הינו כלי מרכזי בהנחת אבני היסוד לפעילות המועצה.
האתר משמש הן ככלי אינפורמטיבי של המועצה לתושביה, כגון:
  1. חדשות מיתר
  2. אירועים ביישוב
  3. עיון בפרוטוקולים מישיבות מליאת המועצה
  4. וכיו"ב ......
והן ככלי של התושבים  המאפשר לקבלת שירותים מקוונים, כגון:
  1. רישום למוסדות החינוך
  2. ביצוע תשלומי ארנונה
  3. פניה ישירה למוקד 106
  4. פנייה ישירה לנבחרים ולבעלי תפקידים
וכיו"ב ......
כולי תקווה שנשכיל כולנו להשתמש בכלי זה כיאות.
נשמח לקבל את הערות והארות התושבים לשיפור עבודת האתר.   

שלכם 
שמעון מזוז
​ראש המועצה
דבר ראש המועצה