קבלת קהל

שעות קבלת קהל מועצה מקומית מיתר:

טלפון רב קווי - 08-6684000
מוקד 106 (24 שעות ביממה) - 08-6510402, 106 מטלפון נייח

לשכת ראש המועצה:

ימים א', ב', ד', ה'  בין השעות 08:00-16:00
ימים ג' בין השעות 08:00-13:00 , 16:00-19:00

מחלקת חינוך:

ימים א', ב', ד', ה'  בין השעות 08:00-16:00
ימים ג' בין השעות 08:00-13:00 , 16:00-19:00

מנהל הכספים:

ימים א', ב', ד', ה'  בין השעות 08:00-16:00
ימים ג' בין השעות 08:00-13:00 , 16:00-19:00

מחלקת גביה:

ימים א', ב', ד' בין השעות 08:30-14:00
ימים ג' בין השעות 08:30-11:00 , 16:00-19:00
ימים ה' – מענה טלפוני בלבד בין השעות 09:00-11:00

מחלקת הנהלת חשבונות ורכש:

ימים א', ג', ה' בין השעות 09:00-13:00
ימים ב', ד' – אין קבלת קהל

אגף שפ"ה:

מנהל אגף שפ"ה: 

ימים ג' בין השעות 16:00-19:00

וטרינרית: 

ימים ב' בין השעות 07:00-12:00 (בתאום טלפוני)
 ימים ד' בין השעות 07:00-12:00 (פתוח לקהל)
 ימים ג' (הראשון בכל חודש) בין השעות 16:00-18:00

שעות קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה:

 יום ג' - 08:30-11:00 ובין השעות 16:00-19:00

יום ד' - 08:30-11:00

שעות מענה טלפוני בוועדה המקומית לתכנון ובנייה:

יום ג' - 11:30-13:00

יום ד' - 11:30-13:00

מזכירת הועדה - שיבה ביינה - 08-6684010

פיקוח הוועדה - רחל שליו וצחי אביב - 08-6684008 

 

קבלת קהל