נגישותדלג לאזור תוכן מרכזי
 

חוגים

​מנהלת המחלקה: סימה שמיט

מיקום:​ בנין המועצה המקומית.
טלפון: 08-6684029
פקס : 08-6512105

דוא"ל: sima@​​METAR.MUNI.IL

אחראית רישום וגביה: דניאלה יוסף
טלפון: 08-6684020

מייל: daniela@META​​R.MUNI.IL

נהלים והרשמה לחוגים תשע"ז

פעילות החוגים תחל ביום חמישי 01/09/2016 ותסתיים בתאריך 30/06/2017
( (קבוצות הכדורסל והכדורגל התחרותיות יחלו את פעילותם מיום שני 01/08/2016
פתיחת החוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים רשומים, המשתנה מחוג לחוג.
משתתף בחוג ייחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל מילוי טופס הרשמה ותשלומים כנדרש,
הכולל דמי רישום וביטוח.
הורים למשתתפים מתחת לגיל 18 מחויבים לחתום על הצהרת בריאות כתנאי לרישום.
אפשרויות התשלום: כרטיס אשראי​, הוראת קבע, מזומן ושיקים דחויים , עד 10 תשלומים שווים.
המשתתף יישא בתשלום חודשי מלא עבור הפעילות בה רשום, גם אם לא נכח בחוג באופן מלא.
המחלקה לספורט וחוגים שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוחות הזמנים ובתוכנית החוג. כמו כן,
המחלקה לספורט וחוגים משאירה לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של משתתף שהתנהגותו ו/או מעשיו
שלו או של הוריו מפריעים למהלך הפעילות התקין של הפעילות, ו/או אינו עומד בתשלום לחוג.
בימי חג מועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלו לא תוחזר תמורה או שיעור חלופי.
החוגים תומחרו על בסיס 36 מפגשים למשך עונת החוגים.
ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים.
פעילויות שלא יתקיימו עקב ביטול המדריך ו/או סיבות אחרות, יושלמו בתאום בין המשתתפים למדריך.
המחלקה לספורט וחוגים שומרת לעצמה את הזכות לבטל עד 2 שיעורים במשך השנה בחוג שנתי,
ללא השלמת השיעורים וללא החזר כספי בגינם.
בתי אב החייבים כספים לחברה הכלכלית בגין שנים קודמות, יוכלו להירשם לשנת הלימודים תשע"ז רק לאחר הסדר חובם.

לוח חופשות וחגים תשע"ז

​תאריך​יום​שם החג
2-4/10/2016​​א' - ג'​ראש השנה
​11-12/10/2016​ג' - ד'​יום כיפור
​16-23/10/2016​א' - א'​סוכות
24/10/2016​​ב'​שמחת תורה
​11/4/2017ג'​​פסח
​17/4/2017​ב'​שביעי של פסח
​1-2/5/2017​ב' - ג'​יום הזיכרון ויום העצמאות
​30-31/5/2017​ג' - ד'​שבועות

 

מחירים וביטוח שנת תשע"ז:

 • המחיר המצוין בחוברת הינו העלות השנתית לכל חוג. כל החוגים מתקיימים למשך 10 חודשים. (אלא אם צוין אחרת)
 • דמי ההרשמה ע"ס 75 ₪ ייגבו עבור כל נרשם, ללא קשר למספר החוגים בהם הוא משתתף בתוספת למחיר החוג השוטף.
  בחוגים תחרותיים, אגרה תחרותית תתווסף לעלות האימונים השנתית. 

 הפסקת פעילות וביטולים:

 • על מנת לבטל השתתפות בחוג , יש לחתום על טופס במחלקת הספורט והחוגים (או בפקס 08-6512105) ולצרף את המסמכים המבוקשים.
 • אי הודעה על ביטול ההשתתפות בכתב, ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול השתתפות והחזר כספי.
  ביטול פעילות דרך המדריך או טלפונית לא מהווה הודעה.
  להקת צעירי מיתר הכוללת אולפן הקלטות אין ביטולים והחזרים מחודש 1.12.16
 • משתתף שיבטל השתתפות בחוג, יחויב בתשלום עבור החודש בו התקבלה ההודעה בתוספת חודש נוסף.
 • אין ביטול רטרואקטיבי לחוג משום סיבה שהיא ו/או החזר כספים בגינו.
 • משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב, או מכל סיבה אחרת, לא יוכל לדרוש החזר תמורת הפעילות בה השתתף.
 • במקרים של היעדרות ממושכת של למעלה מחודש עקב מחלה/פציעה, יזוכה באופן יחסי בתנאי שהגיש טופס מתאים (אישור רפואי).
 • החל מהתאריך 31/01/2017 לא יאושרו ביטול חוגים ולא יבוצעו החזרי תשלום.
 • המשתתף יחויב בעלות החוג עד לסוף שנת הפעילות.
 • בחוגים תחרותיים, החל מתאריך 31/12/2016 לא יאושרו הודעות ביטול ולא יוחזרו כספים.
 • שיעור ניסיון- כל משתתף זכאי לשיעור ניסיון בחוג השנתי , משתתף שיחליט להמשיך יחויב בעבור שיעור הניסיון.

ביטוח:

 • ספורטאים שהם תלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה.
 • משתתף מעל גיל 18 יחויב​ בתשלום ביטוח על פי חוק הספורט. 

הנחות:

 • חוג ראשון למשתתף: תשלום מלא (גמלאים על פי חוק הביטוח לאומי 10% הנחה מהחוג הראשון)
 • חוג שני למשתתף: 10% הנחה בהתאם למחיר החוג.
 • חוג שלישי ומעלה למשתתף: 15% הנחה בהתאם למחיר החוג.
 • ההנחה תינתן במעמד ההרשמה.
 • ההנחה תינתן בדרוג 0% לפעילות יקרה מבין הפעילויות ובאחוז הגבוה לפעילות הזולה מבין הפעילויות.
 • ביטול חוג במהלך השנה יחייב הפרשה ההנחה שניתנה. 

 

להורדת חוברת החוגים:

חוברת חוגים

חוגים