כל הכתבות

 • פתיחת מקלטים עקב המצב הביטחוני

  תושבים יקרים,בעקבות המצב המתוח בדרום הוחלט ע"י המועצה לפתוח את המקלטים הציבוריים ביישוב.חשוב לציין, ההנחיה לפתיחת המקלטים היא של המועצה ולא של פיקוד העורף.נכון לעכשיו (9/8/18, 15:30) אין כל שינויים בהנחיות פיקוד העורף בנוגע לשגרה המתקיימת ביישוב.במידה ויהיו שינויים נעדכן באמצעות כל התקשורת של ...
 • דרושים - מחלקת חינוך

  תושבים יקרים,דרושות סייעות שילוב לילדים עם צרכים מיוחדים למוסדות החינוך במיתר.פרטים במחלקת חינוךטלפון: 08-6518614דוברות המועצה ...
 • עבודות תשתית

  תושבים יקרים,בשל עבודות תשתית ברחבי היישוב, הכוללות החלפת קווי מים וחיבורים של קווים חדשים, אנו מתמודדים עם פיצוצי מים בצנרות ותיקות בקווים מרכזיים שלחץ המים המתחדש גורם לפיצוץ צינורות ומחברים.אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות ונמשיך לעדכן כל הזמן.דוברות המועצה ...
 • הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי

  ע"ג הטופס המתאים, וזאת לא יאוחר מתום 60 יום ממועד פרסום זה, או ממועד הפרסום בעיתונות, המאוחר מביניהם.ניתן לקבל טופסי בקשה להקצאת קרקע/מבנה אצל הממונה על הנכסים ברשות, מר אלי שושנה.ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל 5/2001, על תיקוניו, והודעה זו הינה על פיו. וועדת הקצאותמועצה ...
 • הקמת מאגר יועצים/רשימות מציעים לצורך התקשרויות מכוח סעיף 3(8)

  מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית גוש עציון, מועצה מקומית קריית ארבע, מועצה מקומית מיתר ומועצה מקומית אפרת, עיריית ביתר עילית (להלן: "הרשויות") מפרסמות בזאת הזמנה משותפת להקמת רשימות מציעים/מאגרי מציעים, בהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ...
 • לו"ז חודש יולי - מחלקת הנוער

  נוער יקר,בהודעה זו מצורף עבורכם לו"ז חודש יולי של מחלקת הנוערהנכם מוזמנים להצטרף למגוון הפעילויות שארגנו עבורכם.בברכת קיץ מהנה,מחלקת הנוערמועצה מקומית מיתר ...
 • הודעה למנהלי הקייטנות

  רישיון ניהול הקייטנה שהופק עבורכם, אינו מתייחס לטיולים מאורגנים מחוץ ליישוב,על כן, יש להודיע למח' רישוי עסקים ובמקביל לפעול בדרכים הרשומים מטה:1. כניסה לאתר ''מוקדטבע-ביטחון ובטיחות בטיולים'' בכדי להתעדכן בדבר הצפות, שטחי אש, דרגת קשיי מסלול וכדומה.2. קבלת פרטים ממחלקת ''תיאום טיולים משרד החינוך'' ...
 • תבחינים וקריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים

  מועצה מקומית מיתר מקצה קרקעות ומבנים ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית לעמותות ולתאגידיםהפועלים שלא למטרת רווח בתחומי הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב,כדי לסייע לפעילותם לטובת הציבור וזאת בכפוף לצרכי הרשות ומצאי הנכסים של הרשות.הליך ההקצאה מתבצע בהתאם לנוהל משרד הפנים.לצפייה ...
 • דו"ח תלונות הציבור לשנת 2017

  תושבים יקרים,מוגש לפניכם דוח מבקרת המועצה בדבר תלונות הציבור לשנת 2017.על פי הדוח 19 תלונות נמצאו מוצדקות, 10 תלונות נמצאו לא מוצדקות והיתר מוצדקות בחלקן.המועצה תמשיך בעבודתה בכדי לשפר את השירות לתושב.לקריאת הדו"ח לחץ כאןדוברות המועצה. ...
 • עדכון המלצות ועדה גאוגרפית

  שלום לכולם,להלן המלצות הוועדה הגיאוגרפית: כרמית- שיוך למיתר חירן ויתיר-ישויכו סטטוטורית למוא״ז תמר.  ההחלטה בעניין כרמית שונה מחוו״ד המועצה, אשר המליצה עפ״י ממצאי סקר תושבים, שכרמית תהיה יישוב נפרד כפי שתוכנן להיות.  אנו מדגישים כי בשלב זה מדובר בהמלצות הוועדה- המצריכות אישור שר הפנים ועד ...

​​​

כל הכתבות