חדשות ועדכונים

 • תוכנית מתאר כוללנית למיתר

כתבות

 • סמל מועצה מקומית מיתר

  עדכון המלצות ועדה גאוגרפית

  שלום לכולם,להלן המלצות הוועדה הגיאוגרפית: כרמית- שיוך למיתר חירן ויתיר-ישויכו סטטוטורית למוא״ז תמר.  ההחלטה בעניין כרמית שונה מחוו״ד המועצה, אשר המליצה עפ״י ממצאי סקר תושבים, שכרמית תהיה יישוב נפרד כפי שתוכנן להיות.  אנו מדגישים כי בשלב זה מדובר בהמלצות הוועדה- המצריכות אישור שר הפנים ועד ...
 • סמל מועצה מקומית מיתר

  הודעת מנהל מח' רישוי עסקים למפעילי הקייטנות

  הנכם מתבקשים להשלים את הליכי רישוי הקייטנה לשנת 2018 עד העשרים ליוני 2018.האישורים הנדרשים על פי חוק הקייטנות הם כדלהלן.אישור משרד החינוך על הסמכת מנהל קייטנה.אישור משרד הבריאות על פיקוח המזון.אישור והצגת פוליסת ביטוח הקייטנים בהתאם לאופי הקייטנה.תשלום אגרה ע''ס 320 ש''ח במח' הגבייה.לתנאים אלו יתכן ויתווספו ...
 • סמל מועצה מקומית מיתר

  מידע בנושא קייטנות

  תושבים יקרים,מובא לידיעת התושבים הרושמים את ילדיהם לקייטנות שונות המפרסמות ביישוב, כי הקייטנות מחוייבות הליך רישום ואישור בו נבדקים דרישות שונות החל מפיקוח סניטארי דרך תכני הקייטנה וכלה בביטוח הקייטנים.כל מפעיל קייטנה שנמצא עומד בדרישות קיבל אישור הפעלה על פי חוק. מי שאין ברשותו אישור כזה, יכול להוות ...

אירועים בישוב