סיכום מפגש ראשון שיתוף ציבור

תושבים יקרים,
אני מבקש להודות לכם על הגעתכם למפגש שיתוף הציבור בנושא תוכנית מתאר כוללנית לישוב
שלנו. יזמתי את קידום התוכנית ואת שיתופכם מתוך אמונה ורצון אמיתי להמשיך להוביל
ולקדם תוכנית זו ביחד אתכם עד לאישורה. אני רואה במעורבותכם ושיתופכם חשיבות עליונה
לטובת המשך הצלחת פיתוח וקידמת הישוב.
מצורף למכתב זה הפרוטוקול שמסכם את הדיון שהתקיים בשלושת הקבוצות, קראתי בקפידה
את הסיכום ואת כלל הנושאים שהועלו על ידי כל אחד ואחת מהנוכחים. נושאים אלו יקבלו את
מלוא תשומת הלב והטיפול באופן אישי ומקצועי. אנו נתרגם את המילים והמשפטים שהובאו
בסיכום זה לכדי תוכנית עבודה וביחד נוביל למתן מענה ופתרון לכל אחת מהסוגיות שעלו. אני
מברך על השאלות והסוגיות שעלו ובשמחה רבה נסביר, נתייחס ונטפל בכל נושא ונושא.
כפי שנאמר על ידי נציגי מנהל התכנון ועל ידי חגית לתהליך מספר שלבים, כאשר המפגש שקיימנו
מהווה את יריית הפתיחה של התהליך, צפויים לנו מפגשים נוספים ובהם נציג את ההתקדמות
בתהליך.
אני מבקש שוב להביע הערכה גדולה לציבור התושבים שהגיע ולקח חלק במפגש, בנוסף לכך אני
מבקש שתמשיכו להגיע למפגשים ולהפגין אכפתיות מהישוב הנפלא שלנו. השתתפותכם משפיעה
וביחד ובשיתוף פעולה של ציבור התושבים עם המועצה נהווה מכפיל כוח משמעותי שיביא
לתוצאות משמעותיות לרווחת כולנו.
נמשיך לעדכנכם ולהזמינכם לכל שלב בתהליך וכמובן לפרסם בכל האמצעים העומדים לרשות
המועצה את הפרטים אודות המשך התהליך והתקדמותו בשקיפות ובהתמדה.
נשמח לראותכם שותפים בהמשך התהליך !
שלכם,

אבנר בן גרא
ראש המועצה המקומית מיתר

לצפייה​ סיכום המפגש הראשון לחץ כאן
סיכום מפגש ראשון שיתוף ציבור