ספר טלפונים

כתובת: מרכז מסחרי מיתר, שדרות המייסדים 1, ת.ד 1 , 8502500

  
  
  
  
  
שמעון מזוזראש המועצהלשכת ראש המועצה08-6684001shimonm@metar.muni.il
ציפורה נוימןראש לשכהלשכת ראש המועצה08-6684001tsipora@metar.muni.il
ציון אלמלםמנכ"ל המועצהלשכת מנכ"ל המועצה08-6684001el_zion@metar.muni.il
שולמית עמרעוזרת מנכ"ל המועצהלשכת מנכ"ל המועצה08-6684001shulamita@metar.muni.il
לירון אברגילמנהל מערכות מידעלשכת מנכ"ל המועצה08-6684001liron@metar.muni.il
רות שטריתרכזת כ"אמשאבי אנוש08-6684001rutis@metar.muni.il
אתי טפרמנהלת המחלקהמחלקת חינוך08-6684002mhinuch@metar.muni.il
מעיין שטיינברגמזכירת המחלקהמחלקת חינוך08-6684002chinuch@metar.muni.il
דפי גדליהורכזת החינוך לגיל הרךמחלקת חינוך08-6684002dafi@metar.muni.il
גלית פיקמןמנהלת מחלקת הנוערמחלקת חינוך08-6684002galitp@metar.muni.il
גיל אלקבץרכזת נוערמחלקת חינוך08-6518614rnoar@metar.muni.il
איתי בורוכוביץ'רכז תרבות ודוברותמחלקת חינוך08-6684002itaibor@metar.muni.il
דניאלה יוסףאחראית רישום לגני הילדיםמחלקת חינוך08-6684002daniela@metar.muni.il
סימה שמיטמנהלת מחלקת הספורט וחוגיםמחלקת ספורט08-6684031sima@metar.muni.il
ספרייה ציבוריתספרייהמחלקת חינוך08-6518370sifria@metar.muni.il
שוקי מנשהגזבר המועצהמחלקת גזברות08-6684003shukim@metar.muni.il
עינת אלוןמזכירת המחלקהמחלקת גזברות08-6684003einat@metar.muni.il
לימור אדריפקידת מיסים וגבייהמחלקת גזברות08-6684010limora@metar.muni.il
חיים אטיאסמנהל חשבונות ראשימחלקת גזברות08-6684003haima@metar.muni.il
מאיה מורםחשבת שכרמחלקת גזברות08-6684003mayam@metar.muni.il
מירי שירראש צוות הנהלת חשבונותמחלקת גזברות08-6684003miris@metar.muni.il
אושרת כהןהנהלת חשבונות ספקיםמחלקת גזברות08-6684011oshrat@metar.muni.il
שולמית עמראחראית רכשמחלקת גזברות08-6684003shulamita@metar.muni.il
רומן זבורובמהנדס המועצהמחלקת הנדסה08-6684004romanz@metar.muni.il
ענת זלצרמזכירת המחלקהמחלקת הנדסה08-6684004anatz@metar.muni.il
רן בן יאישמנהל פרוייקטיםמחלקת הנדסה08-6684004ranb@metar.muni.il
עטרה בן גראתכנון ו - GISמחלקת הנדסה08-6684004atarab@metar.muni.il
נטלי סיאנימנהלת הועדההועדה לתכנון ובנייה08-6684005nataly@metar.muni.il
שיבה ביינההיטלי השבחה וטאבוהועדה לתכנון ובנייה08-6684005vaada@metar.muni.il
אמיתי מלכהבודק תוכניותהועדה לתכנון ובנייה08-6684005amitaim@metar.muni.il
רחל שליומפקחת בנייה מיתרהועדה לתכנון ובנייה08-6684005rachelsh@metar.muni.il
צחי אביבמפקח בנייה כרמיתהועדה לתכנון ובנייה08-6684005tzacia@metar.muni.il
ארנון שקמהקב"ט המועצהמחלקת ביטחון ושירותי חירום08-6684006arnon@metar.muni.il
רועי ברקוביץ'מנהל יחידת האבטחהמחלקת ביטחון ושירותי חירום08-6684006skabat@metar.muni.il
רוית בוזגלו כהן זדהמנהלת המוקדמחלקת ביטחון ושירותי חירום08-6684006mmoked@metar.muni.il
סיגל זבולוןמנהלת המחלקההמחלקה לשירותים חברתיים08-6684007sigalz@metar.muni.il
יעל פנסומזכירת המחלקההמחלקה לשירותים חברתיים08-6684007yaelp@metar.muni.il
הדס דהןעובדת סוציאליתהמחלקה לשירותים חברתיים08-6684007hadasdn@metar.muni.il
שמעון סרוסימנהל שפ"המחלקת שיפור פני היישוב08-6684008shimons@metar.muni.il
גליה יעישרפרנטית שפ"המחלקת שיפור פני היישוב08-6684005gality@metar.muni.il
הילה מיקולשיקוטרינרית המועצהוטרינריה08-6684012hila@metar.muni.il
מטי מויאלמבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבורתלונות הציבור08-6684001matym@metar.muni.il
פקסלשכת ראש המועצה1538-6684001
פקסמחלקת חינוך1538-6684002
פקסמשאבי אנוש08-6517616
פקסמחלקת גזברות1538-6684003
פקסמחלקת הגבייה1538-6684010
פקסהנה"ח08-6684030
פקסמחלקת הנדסה1538-6684004
פקסהועדה לתכנון ובנייה1538-6684005
פקסמחלקת ביטחון ושירותי חירום1538-6684006
פקסהמחלקה לשירותים חברתיים1538-6684007
פקסמחלקת שיפור פני הישוב1538-6684008