מבקרת המועצה

פניות הציבור.jpg

מבקרת המועצה והממונה​ על תלונות הציבור​: מטי מויאל

מס' טלפון:08-668​​4037

דוא"ל:  matym​​​@metar.muni.il​

 נוהל הטיפול בתלונות התושב:

 • תלונת תושב תהיה כל פניה של תושב אל המועצה, אשר יש בה הערה לגבי איכות השירות שהמועצה מספקת בכל תחומי האחריות של המועצה.
 • נציג המועצה המקבל ומרכז את התלונות, נותן מענה מידי למתלונן ואף עוקב אחר תיקון הליקוי, הינו הממונה על תלונות הציבור. כפי שהמליץ למנות מנכ"ל משרד הפנים וכפי שהחוק מאפשר למנות את מבקר המועצה כממונה על תלונות הציבור.
 • האמצעים לקבלת התלונות יהיו: פניה למוקד עירוני, משלוח דוא"ל באמצעות אתר האינטרנט של המועצה, תלונה בכתב.
 • מטרת השירות הינה מתן שירות  איכות​י המתאפיין בקבלת תפוקות והן:
  1. ​היענות לצורכי הלקוחות. 
  2. ​פתרון בעיות תושבים.
  3. קיום תדמית נאותה.
 • שירות טוב לתושב מוגדר כאחד היעדים המרכזיים במועצה.
 • כל תושב מיתר רשאי לפנות לממונה על תלונות התושבים, בכל תקלה הקשורה בשירות המועצה לתושב. תלונתו תהיה חסויה לחלוטין.
 • תשובת הממונה על תלונות הציבור תינתן תוך 24 שעות באמצעות: הדואר האלקטרוני, או בכתב בדואר.
 • הגורמים המטפלים מחויבים לסיים את הטיפול בפניה תוך 14 יום.
 • ממונה על תלונות הציבור ינהל תיעוד שבו ירוכז המידע בנושאי תאריך קבלת התלונה וסיום הטיפול ופירוט אופן הטיפול.
 • הממונה על תלונות הציבור יטפל בפניות שהתקבלו באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות הדואר בכתב. פניות טלפוניות יתקבלו רק לאחר תלונה רשמית בכתב.
 • באם אופי המסקנות שבטיפול בתלונה מחייבות על פי דעתו של הממונה על התלונות במועצה נקיטת פעולה מתקנת, ינקטו הפעולות הנדרשות בתיאום עם מזכיר המועצה ומנהל המחלקה הרלוונטי​ת.

ניתן להגיש תלונה באופן מקוון - לתלונה לחץ​ כאן

מבקרת המועצה