מיגון ומקלטים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​רשימת מקלטים ציבוריים הפתוחים לכלל התושבים בשעת חירום:


שכונה צפונית:

מקלט כובשים 27
מקלט  צאלים 1 (נגיש לנכים למפלס הקרקע בלבד)
מקלט  שקמה 14
מקלט שקמה 36
עין מור 1
מקלט עופרים  2
מקלט  עופרים 29

שכונה דרומית:

מקלט דרך מיתר 83
מקלט ניצנה 8
מקלט ממשית 28 (נגיש לנכים למפלס הקרקע בלבד)
מקלט תמנע 9-11
מקלט תמנע 32 (נגיש לנכים למפלס הקרקע בלבד)
מקלט זוהר 10
מקלט בשמת 1 (נגיש לנכים למפלס הקרקע בלבד)
מקלט בשמת 33
מקלט בשמת 67
מקלט עקרב 1

שלב ב':

מקלט חלמונית 9
מקלט אירוס- כרכום
מקלט שיזף-אשל
מקלט צאלה-גפן
מרכז היישוב:
מקלט מרכז מסחרי- מרכז שיטור ( נגיש לנכים למפלס הקרקע בלבד)

​​
מצורף קישור למפי(מפות ישראל) שם ניתן למצוא את המיקום המדוייק של כל מקלט:

​http://www.govma​p.​gov.il/Default.aspx


​​​​​​​​​​​

​​
מיגון ומקלטים