הקדמה


ניסיון העבר בארץ ובעולם מוכיח שסכנות ומצבי חירום עלולים להתרחש
ללא התראה מוקדמת. אולם מי שהתכונן מבעוד מו​עד הצליח לפעול נכון
והציל את עצמו ואת בני משפחתו.
האתגרים העומדים בפנינו ידועים לכולנו. בכוחנו להתמודד עמם!
מועצה מקומית מיתר ערוכה לסייע בשעת חירום לכל תושביה.
בשיתוף עם פיקוד העורף, ארגוני החירום וההצלה, משרדי הממשלה ומאות ארגוני המתנדבים הפועלים בעורף.
פיקוד העורף וכל ארגוני החירום וההצלה, משרדי הממשלה,
עם זאת היערכות מוקדמת שלכם ושל בני ביתכם
ופעילות נכונה במצב החירום, התנדבות, סיוע וערבות הדדית, הם המפתח
ליכולת עמידה איתנה של כולנו לאורך זמן!

הקדמה