מכרזים

​​מכרזי כח אדם - מועצה מקומית מיתר:

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים".

​​​​מכרזים כלליים - מועצה מקומית מיתר:​

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
מכרז פומבי להפעלת צהרונים לילדי הגנים ובבתי ספר במיתר ובכרמית 10/1/201809/04/201829/04/2018הפעלת צהרונים לילדי הגנים ובבתי ספר במיתר ובכרמית

​מכרזי כח אדם - החברה הכלכלית לפיתוח מיתר:

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים".

​מכרזים כללים - החברה הכלכלית לפיתוח מיתר:​

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים".
מכרזים