נגישותדלג לאזור תוכן מרכזי
 

מכרזים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מכרז.jpg

​מכרזי כח אדם:

  
  
  
  
קישור למכרז
מכרז פנימי/חיצוני בודק/ת בקשות להיתרי בנייה9/5/201709/05/201729/05/2017
מכרז פנימי/חיצוני חשמלאי/ת7/5/201709/05/201729/05/2017
מכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת מחלקת אחזקה8/5/201709/05/201729/05/2017
מכרז פנימי/חיצוני מפקח/ת תכנון ובנייה04/201709/05/201729/05/2017
מכרז פנימי/חיצוני מתפעל/ת הוועדה לתכנון ובנייה ובודק/ת להיתרי בנייה6/201709/05/201729/05/2017
מכרז פנימי/חיצוני סייע/ות לגני הילדים6/5/201709/05/201729/05/2017
מכרז פנימי חיצוני לתפקיד גזבר/ית מועצה מקומית מיתר75/201710/05/201704/06/2017
מכרז פנימי חיצוני החברה הכלכלית לפיתוח מיתר - מנהל\ת מוקד המועצהחדש000124/05/201715/06/2017
​​

​​מכרזים כלליים:

  
  
  
  
קישור למכרז
הפעלת מעון יום במועצה מקומית מיתר - בישוב כרמית25/201716/05/201708/06/2017
​​
מכרזים