מכרזים

​​מכרזי כח אדם - מועצה מקומית מיתר:

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
מכרז חיצוני - סייע/ות גן ילדים1/6/1819/06/201805/07/2018סייע/ות גן ילדים

​​​​מכרזים כלליים - מועצה מקומית מיתר:​

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים".

​מכרזי כח אדם - החברה הכלכלית לפיתוח מיתר:

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים".

​מכרזים כללים - החברה הכלכלית לפיתוח מיתר:​

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
מכרז למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט לתכנון והרחבה של הישוב מיתר25/3/1828/05/201828/06/2018מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט לתכנון והרחבה של הישוב מיתר
מכרזים