מכרזים

​​מכרזי כח אדם - מועצה מקומית מיתר:

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
מכרז חיצוני לסייע/ות גן ילדים7/8/1809/08/201821/08/2018סייע/ת גני ילדים

​​​​מכרזים כלליים - מועצה מקומית מיתר:​

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים".

​מכרזי כח אדם - החברה הכלכלית לפיתוח מיתר:

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים".

​מכרזים כללים - החברה הכלכלית לפיתוח מיתר:​

  
  
  
  
קישור למכרזמסנן
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מכרזים".
מכרזים