קולות קוראים

  
  
  
קישור לקול קוראמסנן
קול קורא להקמת קיוסק בכרמיתחדש15/09/201929/09/2019קול קורא להקמת קיוסק בכרמית