קולות קוראים

  
  
  
קישור לקול קוראמסנן
קול קורא לתמיכות בתאגידים רשומים הפועלים שלא למטרות עשיית רווחים21/02/201822/04/2018בקשות לתמיכות בתאגידים רשומים הפועלים שלא למטרות עשיית רווחים לשנת התקציב 2018 - הארכה
הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למיתר06/08/201830/08/2018הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למיתר

קולות קוראים