קולות קוראים

  
  
  
קישור לקול קוראמסנן
קול קורא לתמיכות בתאגידים רשומים הפועלים שלא למטרות עשיית רווחים21/02/201820/03/2018בקשות לתמיכות בתאגידים רשומים הפועלים שלא למטרות עשיית רווחים לשנת התקציב 2018

קולות קוראים