תוצאות מכרז

  
  
  
  
אספקה,התקנה,ואחזקה של מתקני משחק,משטחי פעילות מים,מתקני ספורט,ריהוט רחוב וסככות33/2017/מש27/03/2018משכ"ל
מתן שירותי גינון חדש08/11/201710/01/2018השביל הירוק בע"מ
מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחיםחדש 4/12/1712/01/2018סתר דרום בע"מ
שירותי פינוי, טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת חדש15/08/201721/08/2017נגב אקולוגיה

תוצאות מכרז