תוצאות מכרז

  
  
  
  
אספקה,התקנה,ואחזקה של מתקני משחק,משטחי פעילות מים,מתקני ספורט,ריהוט רחוב וסככות33/2017/מש27/03/2018משכ"ל
מתן שירותי גינון 08/11/201710/01/2018השביל הירוק בע"מ
מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 4/12/1712/01/2018סתר דרום בע"מ
שירותי פינוי, טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת 15/08/201721/08/2017נגב אקולוגיה
מתן שירותי חשבות והנהלת חשבונות26/02/201805/03/2018מרגד חשבונאים
אספקת כלי צמ"ה וציוד מכני כבד01/03/201802/03/2018אין זוכה במכרז זה
עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיותאת/20/201727/05/2018משכ"ל

תוצאות מכרז