נגישותדלג לאזור תוכן מרכזי
 

נוהל בקשה לקיום אירוע במועצה המקומית מיתר

​​​​​​1. כללי​​

במועצה המקומית מיתר מתקיימים מידי שנה אירועים רבים. סוגי אירועים שונים מחייבים הערכות
שונה בהתאם לסוג האירוע, מאפייניו והיקפו.
לפני קיום אירוע נדרש לבצע מספר פעולות על מנת להבטיח את שלום הציבור, בריאותו ובטחונו.
נוהל זה, מתייחס לאירועים הנערכים במוסד חינוכי או אירועים בשטח ציבורי המתקיימים ביוזמת
מסגרות החינוך ו/או יחידות המועצה השונות.
הנוהל קובע מיהם בעלי התפקידים הנדרשים לטובת הפקת וקיום האירוע וכן מפרט את תהליך הפנייה
הנדרש על מנת לקבל אישור לקיום האירוע ולצורך קבלת ההנחיות להכנות התואמות את מאפייני
האירוע.

2. מטרות

מטרת נוהל זה הינה הגדרת תהליך העבודה הנדרש לטובת קיום האירוע

3. הגדרות

מנהל האירוע מי שאחראי על ארגון והפקת האירוע

4. סמכות ואחריות מנהל האירוע

 • אחריות כוללת לניהול וארגון האירוע ובכלל זה אחראי לביצוע כל הפעולות הנדרשות לשמירה על הביטחון, הבטיחות והסדר באירוע
 • מ​נהל האירוע ימצא באתר האירוע במשך כל זמן האירוע

5. ארגון האירוע

 1. ​​​​על מנת לקיים אירוע, באחריות מנהל האירוע לפנות למנהלת מחלקת ספורט וחוגים סימה שמיט, כדי לאשר את האירוע ולהבין את הדרישות לקיומו. הפנייה תתבצע בכתב, על גבי טופס "בקשה לקיום אירוע" )מצ"ב( וזאת שנה ממועד האירוע המבוקש, על מנת לקבל מענה בזמן המאפשר הערכות לאירוע.
 2. הפנייה לרשות המקומית תהיה על גבי הטופס המופיע בנספח א' ותתבצע באופנים הבאים: ​​
  • ​​​אימייל מנהלת מחלקת ספורט וחוגים סימה שמיט: @metar.muni.ilsima
  • טופס מקוון באתר המועצה: http://www.metar.muni.il/info/info/Pages/Event.aspx 
  • מס' טלפון סימה שמיט לשאלות ובירורים: 08-6684031
 3. הפרטים הנדרשים לבקשה לקיום אירוע:
 • בעל​י התפקידים באירוע​
 • אופי האירוע
 • ס​וג האירוע

​טופס בקשה מקוון לקיום אירוע במועצה מקומית מיתר​


יש לרשום מספר טלפון בפורמט הבא: 050-9999999בחר תאריך מתוך לוח השנה.
יש לרשום תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
יש לרשום תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
יש לרשום תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש לציין את מחיר הכרטיס
​​​

נוהל בקשה לקיום אירוע במועצה המקומית מיתר