הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

גביית היטל שמירה

 כתבות

תקציר
​תושבים יקרים, מצורף מסמך ממשרד הפנים על אישור המשך גביית היטל שמירה ע"פ חוק העזר לשנת 2020. להמשך קריאה לחץ על הכותרת
תיאור
תושבים יקרים,
מצורף מסמך ממשרד הפנים על אישור המשך גביית היטל שמירה ע"פ חוק העזר לשנת 2020

על מנת לעמוד בהוראת החוק מסמך זה נרשם בגוף ההודעה לטובת נגישות המידע


מדינת ישראל משרד הפנים - לשכת המנהל הכללי

לכבוד:
מר שמעון מזוז
ראש המועצה המקומית מיתר

שלום רב,

הנדון: אישור להמשך גביית היטל שמירה ע"פ חוק עזר למיתר (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשע"ז - 2017

פרוטוקול מאושר ע"י מועצת הרשות מס' 1 מיום 24/12/2019

בתוקף סמכותו של שר הפנים לפי סעיף 11 לחוק עזר למיתר (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(, התשע"ז - 2017 ושהואצלה לי, הריני לאשר בזאת את המשך גביית היטל השמירה במועצה המקומית מיתר בשיעורו המעודכן, לפי חוק עזר זה.

אישור זה ניתן עד ליום 31/12/2020

יובהר כי תכנית השמירה של הרשות הינה בתורף ל - 5 שנים מיום שאושרה במנהל לשירותי החירום במשרד הפנים

בכבוד רב,

מרדכי כהן
המנהל הכללי

העתקים:
ד"ר יוסי בנישתי, מנהל אגף מקרקעין ומיסוי מקומי, המינהל לשלטון מקומי
גב' מיכל פינקלשטיין, מרכזת חוקי עזר, המינהל לשלטון מקומי
מר חזי רז, מנהל אגף חירום וביטחון ברשויות המקומיות

למסמך המלא כפי שהגיע ממשרד הפנים לחץ כאן


תמונה
אילוסטרציה
סוג פרסום כתבות
תאריך פרסום 25/06/2020
קבצים מצורפים

גביית היטל שמירה

​תושבים יקרים, מצורף מסמך ממשרד הפנים על אישור המשך גביית היטל שמירה ע"פ חוק העזר לשנת 2020. להמשך קריאה לחץ על הכותרת
אילוסטרציה
תושבים יקרים,
מצורף מסמך ממשרד הפנים על אישור המשך גביית היטל שמירה ע"פ חוק העזר לשנת 2020

על מנת לעמוד בהוראת החוק מסמך זה נרשם בגוף ההודעה לטובת נגישות המידע


מדינת ישראל משרד הפנים - לשכת המנהל הכללי

לכבוד:
מר שמעון מזוז
ראש המועצה המקומית מיתר

שלום רב,

הנדון: אישור להמשך גביית היטל שמירה ע"פ חוק עזר למיתר (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשע"ז - 2017

פרוטוקול מאושר ע"י מועצת הרשות מס' 1 מיום 24/12/2019

בתוקף סמכותו של שר הפנים לפי סעיף 11 לחוק עזר למיתר (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(, התשע"ז - 2017 ושהואצלה לי, הריני לאשר בזאת את המשך גביית היטל השמירה במועצה המקומית מיתר בשיעורו המעודכן, לפי חוק עזר זה.

אישור זה ניתן עד ליום 31/12/2020

יובהר כי תכנית השמירה של הרשות הינה בתורף ל - 5 שנים מיום שאושרה במנהל לשירותי החירום במשרד הפנים

בכבוד רב,

מרדכי כהן
המנהל הכללי

העתקים:
ד"ר יוסי בנישתי, מנהל אגף מקרקעין ומיסוי מקומי, המינהל לשלטון מקומי
גב' מיכל פינקלשטיין, מרכזת חוקי עזר, המינהל לשלטון מקומי
מר חזי רז, מנהל אגף חירום וביטחון ברשויות המקומיות

למסמך המלא כפי שהגיע ממשרד הפנים לחץ כאן