ספר טלפונים

​​​​

  
  
  
  
  
לשכת ראש המועצהראש המועצהשמעון מזוז08-6684001shimonm@metar.muni.il
לשכת ראש המועצהראש לשכהציפורה נוימן08-6684001tsipora@metar.muni.il
לשכת מנכ"ל המועצהמנכ"ל המועצהציון אלמלם08-6684001el_zion@metar.muni.il
לשכת מנכ"ל המועצהעוזרת מנכ"ל המועצהשולמית עמר08-6684001shulamita@metar.muni.il
לשכת מנכ"ל המועצהמנהל מערכות מידעלירון אברגיל08-6684001liron@metar.muni.il
משאבי אנושרכזת כ"ארות שטרית08-6684001rutis@metar.muni.il
מחלקת חינוךמנהלת המחלקהאתי טפר08-6684002mhinuch@metar.muni.il
מחלקת חינוךמזכירת המחלקהזיו פדל08-6684002hinuch@metar.muni.il
מחלקת חינוךמ"מ רכזת החינוך לגיל הרךרוית אשכנזי08-6684002ganim@metar.muni.il
מחלקת חינוךמנהלת מחלקת הנוערגלית פיקמן08-6684002galitp@metar.muni.il
מחלקת חינוךרכזת נוערגיל אלקבץ08-6518614rnoar@metar.muni.il
מחלקת חינוךאחראית רישום לגני הילדיםדניאלה יוסף08-6684002daniela@metar.muni.il
מחלקת ספורטמנהלת מחלקת הספורט וחוגיםסימה שמיט08-6684031sima@metar.muni.il
מחלקת חינוךספרייהספרייה ציבורית08-6518370sifria@metar.muni.il
מחלקת גזברותגזבר המועצהשוקי מנשה08-6684003shukim@metar.muni.il
מחלקת גזברותמזכירת המחלקהעינת אלון08-6684003einat@metar.muni.il
מחלקת גזברותפקידת מיסים וגבייהלימור אדרי08-6684010limora@metar.muni.il
מחלקת גזברותמנהל חשבונות ראשיחיים אטיאס08-6684003haima@metar.muni.il
מחלקת גזברותחשבת שכרמאיה מורם08-6684003mayam@metar.muni.il
מחלקת גזברותראש צוות הנהלת חשבונותמירי שיר08-6684003miris@metar.muni.il
מחלקת גזברותהנהלת חשבונות ספקיםאושרת כהן08-6684011oshrat@metar.muni.il
מחלקת גזברותאחראית רכששולמית עמר08-6684003shulamita@metar.muni.il
מחלקת הנדסהמהנדס המועצהרומן זבורוב08-6684004romanz@metar.muni.il
מחלקת הנדסהמזכירת המחלקהענת זלצר08-6684004anatz@metar.muni.il
מחלקת הנדסהתכנון ו - GISעטרה בן גרא08-6684004atarab@metar.muni.il
הועדה לתכנון ובנייהמנהלת הועדהנטלי סיאני08-6684005nataly@metar.muni.il
הועדה לתכנון ובנייההיטלי השבחה וטאבושיבה ביינה08-6684005vaada@metar.muni.il
הועדה לתכנון ובנייהבודקת היתרים ומידעניתעדי מרום08-6684005adi@metar.muni.il
הועדה לתכנון ובנייהבודק תוכניותאמיתי מלכה08-6684005amitaim@metar.muni.il
הועדה לתכנון ובנייהמפקחת בנייה מיתררחל שליו08-6684005rachelsh@metar.muni.il
הועדה לתכנון ובנייהמפקח בנייה כרמיתצחי אביב08-6684005tzacia@metar.muni.il
מחלקת ביטחון ושירותי חירוםקב"ט המועצהארנון שקמה08-6684006arnon@metar.muni.il
מחלקת ביטחון ושירותי חירוםמנהל יחידת האבטחהרם באר08-6684006skabat@metar.muni.il
מחלקת ביטחון ושירותי חירוםמנהלת המוקדרוית בוזגלו כהן זדה08-6684006mmoked@metar.muni.il
המחלקה לשירותים חברתייםמנהלת המחלקהסיגל זבולון08-6684007sigalz@metar.muni.il
המחלקה לשירותים חברתייםמזכירת המחלקהיעל פנסו08-6684007yaelp@metar.muni.il
המחלקה לשירותים חברתייםעובדת סוציאליתהדס דהן08-6684007hadasdn@metar.muni.il
מחלקת שיפור פני היישובמנהל שפ"השמעון סרוסי08-6684008shimons@metar.muni.il
מחלקת שיפור פני הישובאחזקה וגינוןגליה יעיש08-6684005gality@metar.muni.il
וטרינריהוטרינרית המועצההילה מיקולשיק08-6684012hila@metar.muni.il
תלונות הציבורמבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבורמטי מויאל08-6684001matym@metar.muni.il
לשכת ראש המועצהפקס1538-6684001
מחלקת חינוךפקס1538-6684002
משאבי אנושפקס08-6517616
מחלקת גזברותפקס1538-6684003
מחלקת הגבייהפקס1538-6684010
הנה"חפקס08-6684030
מחלקת הנדסהפקס1538-6684004
הועדה לתכנון ובנייהפקס1538-6684005
מחלקת ביטחון ושירותי חירוםפקס1538-6684006
המחלקה לשירותים חברתייםפקס1538-6684007
מחלקת שיפור פני הישובפקס1538-6684008

​​​