שידור ישיבת המועצה

​ישיבת מועצה מן המניין מחודש ינואר 2020

 


​​​ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2 לחודש ינואר 2020​

 ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 1 לחודש ינואר 2020

 

​​