הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בעלי תפקידים עיקריים

יו"ר דירקטוריון החברה-  שמעון מזוז​
 מנכ"ל החברה- ציון אלמלם

כללי

החברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ (להלן החברה) נוסדה בשנת 1983. החברה הינה חברה פרטית בבעלות המועצה המקומית מיתר ומוגדרת כמלכ"ר.

המטרות העיקריות שלשמן נוסדה החברה (בהתאם לתזכיר ההתאגדות)

1.     ליזום, לתכנן ולערוך תוכניות לפיתוחה הכלכלי של מיתר.
2.     לעסוק ולטפל בתכנונם, הקמתם, הרחבתם, שיקומם ושינויים של מפעלים תעשייתים, מסחריים, הנדסיים, אדריכליים וכלכליים כלשהם, אשר יתרמו לפיתוחה של מיתר.
3.     לעסוק ולטפל בפיתוחם של מקרקעין כלשהם.  
4.     לייזום ולהכין תוכניות בינוי ערים, בין תוכניות אב ובין אחרות.
5.     ליזום ולתכנן הקמת מרכזי חרושת ומלאכה, מסחר, תיירות, תרבות, נופש ובידור.
6.     ליזום ולתכנן הקמת שכונות מגורים, מרכזי תרבות, קריות אומנים ומרכזי ספורט.
7.     לעסוק, לעודד, לממן, לפקח על ולהשתתף במפעלי תחבורה לפיתוח מיתר.
8.     לייזום, לתכנן, לעודד, ולעסוק במפעלים עתירי ידע לסוגיהם ולהשתתף בכל סקר ומחקר העשויים לקדם את ייסודם של מפעלים כאמור ומיקומם במיתר.

רשיונות עיסוק

1.     רשיון קבלן לביצוע עבודות בניה, כבישים, תשתית ופיתוח.
2.     רשיון לשרותי שמירה.

תחומי פעילות

החברה מתמקדת כיום בשני תחומים עקריים:

1.     הפעלת מערך השמירה במיתר.
2.     הפעלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי (חוגים, קיטנות, צהרונים)