על המחלקה

מחלקת חינוך.jpg 

מנהלת המחלקה: אתי טפר
טלפון: 08-6684002
פקס: 08-6512105

דוא"ל: mhin​uch​@me​tar.muni.il​

 ​שעות קבלת קהל:

ימים א', ב', ג, ד', ה', בין השעות 8:15-16.00 
יום ג' בין השעות 16:00-19.00
פגישות עם צוות הניהול של המחלקה כרוכות בתיאום מראש.

מענה טלפוני:

 08-6518614
מענה טלפוני יינתן בימים א', ב', ג ,ד', ה' בין השעות 8:00-13:00  וביום שלישי בין השעות
16:00-19.00

קבלת קהל מח' הסעות

ימים א-ה   08:15 – 10:00,  יום ג -19.00 16:00
 * פגישות עם מנהלות התחומים חינוך - יש לתאם מראש

על החינוך באופן כללי:

מערכת החינוך בישוב מבוססת על ערכי השוויון, עידוד המצוינות והטיפול בכל אוכלוסיות התלמידים לצד חינוך לערכים. המערכת פועלת תוך שיתוף פעולה בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, סגלי ההוראה, ההורים והתלמידים.
פעילות מחלקת  החינוך מסתמכת על הרציונל החינוכי של ראש המועצה וחברי מליאת המועצה ומביאה אותו למימוש באמצעות תכניות רב שנתיות המשולבות בתוכניות משרד החינוך.
במחלקת  החינוך והקהילה משולבים בתי הספר הממלכתיים: עמית ופסגות , בית הספר הממלכתי דתי :חמדת, בית הספר התיכון ברנקו וייס מיתרים, תחום גיל רך וגני ילדים , השירות הפסיכולוגי, תחום הנוער וספרייה.
המחלקה עובדת בתיאום ושיתוף פעולה מלא עם  מחלקות נוספות במועצה מתוך מטרה לייצר רצף חינוכי וקבלת שירותי יעוץ , תמיכה והעצמה לרווחת אוכלוסיית התלמידים והוריהם.
אנו שואפים: לספק לתלמידינו חוויות למידה משמעותיות , תחושת קשר ושייכות  והתנסויות בעלות ערך עבורם .
התנסויות חשובות אלה יהוו עבורם  אבני דרך בצמתים חשובים בחייהם ויסייעו להם לבטוח ביכולתם ובכישורים ולבחור את הדרך הייחודית המתאימה להם.


יעדים מרכזיים 2017​:

  • בחינה והגדרה של מבנה מערכת החינוך.
  • טיפוח דיאלוג מכבד ואישי- מורה תלמיד.
  • העצמת מנהיגות חינוכית וסגלי חינוך.
  • יצירת מרחבי חינוך למשמעות בבתי הספר ובמרחב היישובי
  • מתן מענה יישובי ייחודי ומותאם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים תוך  עידוד שילובם במסגרות החינוכיות הקיימות.
  •  קידום תכניות המטפחות מעורבות ותרומה בקהילה.
  • הקמת מרכז העצמה בו יינתנו מענים נוספים / משלימים את מערכת החינוך הפורמלית.
  • יצירת מענים ותכניות לנוער במקביל לצמיחתו של התיכון.