הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
​השרות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) מנוהל על ידי גב ילנה קרול ומונה 5 פסיכולוגים, אשר נותנים מענה לכל מסגרות החינוך הפורמאליות בישוב. 
מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי היא לסייע להתפתחות ולהסתגלות התקינה של תלמידים במסגרות החינוך השונות ולעזור למסגרות אלה ביצירת התנאים הפסיכולוגיים הדרושים להתפתחות תקינה. 

תחומי הפעילות של השירות הפסיכולוגיהדרכה

 • הדרכה, ייעוץ וליווי הצוותים החינוכיים בכל הנוגע לאופן טיפולם בתלמידים למטרת הבטחת מיטביות ורווחה נפשית של התלמידים.
 • אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד, מעורבות בהשמתם ובשיבוצם של תלמידים לקויי למידה ומעקב אחר שילובם.
 • במקרה של ילדים בסיכון - התערבות מערכתית במסגרת החינוכית ועם הגורמים העירוניים הרלוונטים, הערכה ראשונית של הילד והמלצות לגבי המשך ההתערבות.
 • השתתפות בפורומים בין מקצועיים במערכת החינוכית לשם בניית תכנית התערבות רב מקצועית לילדים הזקוקים לכך.
 • מתן ייעוץ למנהלים ולצוותים חינוכיים בהיבט מערכתי/ ארגוני לקידום צמיחה רגשית-חינוכית במערכת החינוך.
 • היוועצות עם גורמים מחוץ למערכת החינוך בקשר לתלמידים כגון: אגף הרווחה, שרותי בריאות נפש, תחנות להתפתחות הילד ועוד.
 • השתתפות בצוותים עירוניים ליוזמות חינוכיות וועדות מקצועיות שונות ביישוב.
 • ייעוץ קצר טווח להורים, בעיקר מגני הילדים.
 • התערבות טיפולית קצרת טווח לילדים ולמשפחותיהם (פגישה אחת עד חמש פגישות) במקרים של משבר ואובדן.
 • הכנה למצבי חירום והתמודדות עם מצב חירום מתמשך.
 • בזמן מקרי חירום – התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה.
במקביל להתפתחות היישובית, גם השירות הפסיכולוגי צומח, אנו מקווים כי בעתיד יתאפשרו מענים טיפוליים נוספים, כגון טיפול פסיכולוגי, הדרכת הורים, הרצאות וסדנאות להורים ולצוותי חינוך.

פנייה לשירות

ניתן לפנות לפסיכולוג החינוכי דרך אנשי הצוות במוסדות החינוך השונים (מורות/ יועצות/ גננות).
בנוסף, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו:
- דרך מזכירות מחלקת חינוך ביישוב בטלפון: 08-6518614 
- באמצעות המייל: chinuch@metar.muni.il​
- באמצעות פקס: 08-6512105
 יש לציין בפנייה שם הורה, שם הילד, מסגרת חינוכית בו לומד ומספר טלפון לחזרה.