טבלת עבירות וקנסות

להלן טבלת קנסות והסכומים בש"ח על פי העבירות המנהלתיות

​​