הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנכ"ל המועצה

​מנכ"ל המועצה: ציון אלמלם
טלפון: 08-6684001 שלוחה מספר 1
דואר אלקטרוני: el_zion@metar.muni.il​​​
קבלת קהל: בתאום מראש דרך מנהלת הלשכה

​​עוזרת מנכ"ל המועצה: שולמית עמר​
טלפון: 08-6684001 שלוחה מספר 2
דואר אלקטרוני: shulamita@metar.muni.il​​​

גיבוש תוכנית העבודה השנתית:
מנכ"ל המועצה אחראי להקמה ארגון והפעלה של המשאבים המינהליים והנוהלים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה.  

תחומי אחריות של מנכ"ל המועצה :

 • ישיבות המועצה וועדותיה
 • אחראי לזימון ישיבות המועצה, לרישום הפרוטוקול, להפצתו ושמירתו במשרדי המועצה.
 • ביצוע מעקב אחר החלטות מליאת המועצה.
 • אחראי לזימון הועדות השונות במועצה ולתפעולם של רשמי הועדות. 
 • ארגון הבחירות המוניציפליות 
 • אחראי לארגון הבחירות המוניציפליות.
 • אחראי לביצוע יום הבחירות עם כל הלוגיסטיקה הכרוכה בו: פתיחה וסגירה, קיום פתקי הצבעה,ניהול פרוטוקולים ועוד. 
 • טיפול במשאב האנושי: גיוס, קליטה והשמת עובדים, קביעת דרגות ותנאי שירות, ניוד עובדים והערכתם, פרישת עובדים, טיפול בבעיות משמעת ועוד. 
 • רכש ואספקה: משמש כיו"ר הוועדה לרכש ומלאי שתפקידיה:  קבלת ההצעה המיטבית מבין ההצעות המוגשות לאספקת טובין או לבצוע עבודה בסכומים שנמוכים מהסכום המחייב הוצאת מכרז. קבלת החלטה על גריעתם של פרטי ציוד אשר יצאו מכלל שימוש.  
 • ביטוחי המועצה: אחראי לביטוחי הרשות על ידי חברת הביטוח. מקיים קשר רציף עם יועץ הביטוח של המועצה. 
 • מינהל תקין: גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמינהל התקין.
 • מכרזי הרשות: אחראי להכנת המכרזים יחד עם הגורם הרלבנטי במועצה, לפרסומם, לקבלת ההצעות, לכינוס ועדת מכרזים, לקבלת החלטת ראש המועצה ולהוצאה לפועל של ההחלטה. ​
 • תביעות משפטיות: מרכז ומטפל יחד עם גורמי הרשות והיועץ המשפטי בתביעות משפטיות
 • אחריות על פרסומי המועצה
 • אחריות כוללת על מחלקת איכות הסביבה
 • אחריות כוללת על מחלקת הביטחון