הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​משפחות ויחידים במצוקה

​ההתייחסות למשפחות במצוקה היא רחבה וכוללת בתוכה הן היבטים כלכליים והן קשיים הנוגעים לתפקוד וליחסים בתוך המשפחה, ובינה לבין הסביבה, על פי מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים.  משפחה במצוקה היא משפחה שהמשאבים האישיים, המשפחתיים והחברתיים העומדים לרשותה אינם מספיקים לה כדי להתמודד עם נסיבות חייה (הצפויים ושאינם צפויים)

המחלקה  לשירותים חברתיים פועלת על פי חלוקה לתחומי התערבות. 
הפניות מטופלות על פי  מאפייני האוכלוסיות ותחומי ההתמקצעות והסמכות של העובד.
 העו"סיות​  במחלקה מטפלות בכל שלבי החיים – מגיל הרך ועד הגיל השלישי ובמגוון התמודדויות במשפחה כולל קושי בתפקוד ההורי, סכסוכי גירושין,  בעיות כלכליות ועוד תוך ראיית הפרט במערכות חיים נוספות.  
כמו כן, עו"ס נמצאת , בהתאם לצורך, בקשר עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה. 

חוקים וסמכויות

המחלקה לשירותים חברתיים פועלת במסגרת חוקים להגנת חסרי ישע, במסגרתם יוזמת המחלקה טיפול, לעתים בליווי צווי בית משפט.
מטרתן של ההתערבויות הללו הינה הגנה על החלשים בחברה והבטחת שלומם הפיזי, התפתחותי, רגשי ונפשי. דוגמא:  חוק הנוער להגנה על קטינים מאחראי פוגע, חוק החוסים להגנה על חסרי ישע, חוק האפוטרופסות.
כמו כן פועלת במסגרת המחלקה עובדת סוציאלית לסדרי דין, שתפקידה לסייע לזוגות בתהליך הפרידה ובקביעת הסדרי הראיה עם ילדיהם, בהתאם להחלטת בית משפט לענייני משפחה.

לדיווח על אירועים בהם קיים חשד לפגיעה בילדים ובחסרי ישע ניתן ליצור קשר עם עו"ס לחוק נוער הן טלפונית, הן במייל והן באופן אנונימי בטופס מקוון.

לפנייה על חשד לפגיעה בילדים ובחסרי ישע באופן מקוון לחץ כ​אן​


ניתן לפנות לעו"ס לחוק הנוער, סיגל זבולון – 08-6518835 . sigalz@METAR.MUNI.IL
בשעות שהינן מעבר לשעות פעילות המחלקה ניתן להשאיר הודעה במשיבון 08-6517836 או במוקד המועצה 106.