הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​ מהנדס המועצה: רומן זבורוב
פקס: 08-6519209
דוא"ל romanz@metar.muni.il​​
​קבלת קהל אצל מהנדס המועצה ייקבע מראש,
דרך מזכירות ההנדסה הגברת ענת זלצר בטלפון 08-6684004​.
מנהל ההנד​סה מטפל במכלול העבודות ההנדסיות המתבצעות בישוב, שמטרתן פיתוח הישוב ותחזוקה קפדנית ש​​ל הקיים תוך יצירה ​של סביבה פיסית יפה לעין, נוחה מטופחת וייחודית למיתר.
עבודת מנהל ההנדסה מתבצעת במספר תחומים תכנון, בניה ופיתוח, תשתיות ונוף, רישוי ופיקוח על הבניה.
עבודת התכנון מלווה ויוזמת את התוכניות הקובעות את אופי וכיווני הצמיחה של הישוב בטווחי זמן שונים. כמו כן התכנון כולל תכנון מפורט של מוסדות הציבור, ופיתוח שטחים ציבוריים שונים בישוב.

תשת​​יות:

המועצה אחראית לאספקת מים סדירה לתושבים, ולטיפול בשפכים ומערכת ניקוז.
אחריות המועצה הינה לתכנון ושיפור מערכות המים וביוב בהתאם לצרכים הנובעים מגידולו ופיתוחו של הישוב, כמו גם טיפול שוטף הכולל תחזוקה מונעת ותיקוני שבר.
כדי להקטין את מספר התקלות ברשת המים הוכנה תכנית רב שנתית  לחידוש תשתית המים בישוב. פתרון הטיפול בשפכים יעשה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות וחסכוניות.

מערכת המים והביוב מורכבת משני חלקים:

  • מערכת המים והביוב הציבורית הכוללת את בריכת המים, צנרת ציבורית עד לשעון המים המורכב במגרש הפרטי.
  • תשתית הביוב הציבורית מורכבת מקווי הביוב והשוחות הציבוריות עד נקודת החיבור לכל בית ובית.
מערכות אלו נמצאות באחריות ובטיפול המועצה.
מערכת המים והביוב הפרטית – כוללת את הצנרת משעון המים הפרטי, ואת שוחות הביוב במגרש עד ההתחברות לתשתית הציבורית.
אחריות האחזקה והתיקון הינה של בעל הבית.

תאורת רחובות:

פנסי תאורת הרחובות בחלקם מורכבים על עמודים השייכים למועצה  וחלקם על עמודים השייכים לחברת חשמל.  המועצה אחראית לתחזוקת תאורת הרחובות בכל הישוב. המועצה מתחייבת להאיר את הרחובות משעות החשיכה ועד אור הבוקר.

מערכת הדרכים, מדרכות ושבילים ציבוריים:​

המועצה אחראית לתחזוקה של רשת הדרכים והתשתיות הנלוות אליה, כמו ניקוז.
למערכת הכבישים בישוב הוכנה תכנית רב שנתית לביצוע ריבוד אספלט שתבוצע בתאום ובהמשך לשיקום מערכת המים.
המועצה אחראית לכך שרשת הדרכים תאפשר זרימת תנועה, תשתלב בסביבה האורבנית ותהא איכותית, בטוחה ויעילה הן להולכי הרגל והן לתנועת כלי הרכב. המועצה מטפלת בתמרור, סימון כבישים, מתקני בטיחות, שילוט למידע והכוונה.
מערך המדרכות והשבילים המיועד לשימוש הולכי רגל נמצא בתהליך פיתוח מסודר, של שיקום וביצוע של תאורה בשבילים, השלמת ביצוע מדרכות בישוב ותחזוקה שוטפת.

שטחים ציבוריים:

המועצה אחראית לטיפוח ושימור של כל השטחים הציבוריים בישוב.
כמו כן, אחראית המועצה לתחזוקה שוטפת של מתקני המשחקים בישוב תוך עמידה בתקנים המחייבים.

רישוי ופיקוח על הבניה:

המועצה באמצעות הועדה המקומית לתכנון ובניה אחראית לטיפול בהליכי רישוי ופיקוח על בניה חדשה ושינויים ותוספות לבנייה קיימת.

רישוי בניה:

תחום הרישוי כולל בתוכו את כל נושאי הבניה השונים. כל פעולה של בניה חדשה, שינויים, תוספות, הרחבה של מבנה, קירוי מרפסת או חנייה, בניית מחסן, פרגולה וחניה, או כל פעולה המשנה את חזות המבנה מחייבת קבלת היתר בניה כחוק מהועדה המקומית. ההליך מתחיל בקבלת מידע, ייעוץ והכוונה לגבי אפשרויות הבניה השונות באזור המבוקש, לפי דרישות החוק. המבקש מעביר תיק בקשה להיתר לדיון בוועדה, החלטת הוועדה נמסרת למבקש כולל התנאים למתן היתר בניה. לאחר מכן מוכן היתר בניה.

פיקוח על הבניה:

​המועצה אחראית על הפיקוח על כל הבניה הנעשית בישוב באמצעות פיקוח הועדה המקומית. הפיקוח על הבניה מתבצע מרגע הוצאת ההיתר, עם תחילת הבניה בשטח, ותפקידו לוודא שהבניה מתבצעת על פי התוכניות שאושרו בוועדת בנין ערים. המפקח מלווה את הבניה, תוך ביצוע בדיקות תקופתיות בשטח לצורך השוואה בין המצוי עם היתר הבניה. עם סיום הבניה נערכת בדיקה יסודית של המבנה לקראת הוצאת טופס חיבור חשמל (טופס 4).
המועצה אחראית באמצעות הפיקוח לאתר בנייה בלתי חוקית ולטפל בהסדרה מחדש של היתר בניה.
רוכשי מגרש לבניה, עוד בטרם יגישו תכניות בקשה להיתר בנייה, ימציאו למחלקת ההנדסה, תכנית מדידה עדכנית של המגרש לבדיקה ואישור. לאחר בדיקת המדידה ואישורה, תוחזר התוכנית למבקש תוך 15 יום כולל תקנון, הרלוונטי לאזור הבניה. אנו בטוחים כי מהלך זה יקל על הכנת הבקשה להיתר ויאפשר מתן טיפול יעיל ומהיר.

אנשי מי​נהל ההנדסה:

 ​מזכירת המנהל – ענת זלצר
מח' תכנון ומיפוי – עטרה בן גרא

ועדת תכנון ובניה:

מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה- נטלי סיאני
רישוי ומידע - מתן חניה
רישוי מידע וטאבו - עדי מרום וקרין פייגין
מפקחי בניה - צחי אביב אוהד קדוש