הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  
  
קישור להורדהמסנן
טיוטת צו הארנונה2021להורדה
צו הארנונה2021להורדה
טיוטת צו הארנונה2020להורדה
צו הארנונה2020להורדה
טויטת צו הארנונה2019להורדה
צו הארנונה2018להורדה
טיוטת צו הארנונה2018להורדה
צו הארנונה2017להורדה
צו הארנונה2016להורדה
צו הארנונה2015להורדה
צו הארנונה2014להורדה
צו הארנונה2013להורדה

​​​