צווי ארנונה

​​​​​​​​​​​​​

שם המסמךמסנן
צו ארנונה לשנת 2013
צו ארנונה לשנת 2014
צו ארנונה לשנת 2015
צו ארנונה לשנת 2016
צו ארנונה לשנת 2017
טיוטת צו ארנונה לשנת 2018
צוו ארנונה לשנת 2018
צוו ארנונה לשנת 2019 - טיוטא

​​​