הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​גזבר המועצה: שוקי מנשה
טלפון: 08-6684003
פקס: 1538-6684003
דוא"ל: shukim@​​metar.muni.il

 מזכירת הגזבר: עינת אלון
טלפון: 08-6684003
פקס: 1538-6684003​
​דוא"ל: einat@​​​metar.muni.il​

​הגזברות אחראית על המנהל הכספי ברשות המקומית.

יעוד המחלקה: 

ניהול כספי של המועצה תוך מתן שירותי תמך, ניהול כספי ותקציבי למחלקות המועצה ויישוביה, אספקת מידע מעודכן לגבי המצב הכספי של מחלקות המועצה ומוסדותיה תוך מתן שירות מקצועי מהיר ואמין, ממוקד לקוח. 
הגזבר הינו הסמכות המקצועית בנושאים כספיים של הרשות.
הגזבר כפוף לראש הרשות ומשמש כיועץ לראש הרשות בנושאי הכספים ,ותקציב המועצה , מדיניות מסים וגיוס מקורות כספים לרשות.

​אחריות כוללת בנושאים הבאים:

  1. ​הכנת תקציב המועצה. 
  2. ניהול משאבי המועצה ואיזון תקציב 
  3. בקרה תקציבית 
  4. ניהול המשק הכספי של הרשות 
  5. פיתוח כלכלי 
  6. מערך מידע של הנכסים ברשות: מערך מידע המתנהל ע"י מחלקת השומה והגביה ברשות. 
  7. אחריות ניהולית כוללת על יחידת הגזברות: שומה וגביה, הנהלת חשבונות, רכש, חשבות​ ותקציבים.