הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
וטרינרית​ המועצה: ד"ר הילה מיקולשיק
טלפון: 08-6684012​
​מייל: hila@m​etar.m​uni.il​

רישיון להחזקת כלב:

בהתאם לחוק הסדרת הפקוח על כלבים,התשס"ג -2002 רישיון כלב יהיה תקף רק אם:
הכלב מסומן בשבב אלקטרוני. השתלת השבב מבוצעת ע"י הווטרינר בעת מתן החיסון וחידוש הרישיון הרשותי של הכלב.
הכלב חוסן כנגד מחלת הכלבת.
שולמה אגרה להחזקת כלב.
תוקפו של הרישיון יהא למשך שנה מיום הוצאתו.
לפי החוק חייב בעליו של כלב מגיל 3 חודשים ומעלה לקבל רישיון להחזקת כלב (חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים סעיף 2(א). (הקנס המנהלי לעובר על חוק זה הוא 500 ₪ )
ניתן לחסן גם אצל רופאים פרטיים, מורשי חיסון , בדרך כלל בעלות נוספת.
החיסון אינו פוטר את בעל הכלב מחובת קבלת רישיון מן הרשות המקומית להחזקת הכלב, אם כלבכם חוסן אצל וטרינר אחר (ולא אצל וטרינר הישוב) הנכם חייבים לפנות למשרד הווטרינר על מנת להוציא רישיון להחזקת הכלב. 

פקודת הכלבת 1934:

כלב אשר נשך, בעל הכלב חייב על פי חוק פקודת הכלבת וחוק עזר, בתוך 24 שעות להביא את הכלב לתחנת הסגר ממשלתית לעשרה ימים, על חשבון בעל הכלב. טלפון לבירורים: 08-6684000
כל כלב חייב להיות קשור בהימצאו בחצר פתוחה ובצאתו לטיול הוא חייב להיות קשור לרצועה או שרשרת ולשאת מחסום על פיו.
כלב שימצא משוטט ללא בעליו ייתפס ויוסגר. 
על פי חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשס"ג- 2002 "המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו.... אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו באמצאות רצועה...".(הקנס המנהלי על העובר על החוק הנ"ל הוא 500 ₪)

שעות קבלת קהל וחיסונים:

לוטרינרית ניתן לזמן תור מקוון:
לזימון תור לחץ כאן
קבלת הקהל והזימונים יבוצעו במבנה המועצה בקומת המרתף.

מחירים:

​שם השירות​מחיר
​רישיון להחזקת כלב340 ₪
​רישיון לכלב מסורס/מעוקר​39 ₪ 
​רישיון לכלב שקיבל פטור​39 ₪ 
​בעד החדרת שבב אלקטרוני​73 ₪ 
​בעד חיסון כלבת​29 ₪ 
​חיסון כלבת לכלב מעוקר/מסורס


​14.5 ₪ 
(סכום זה מותאם מעת לעת על פי תקנה 5 א' לתקנון הכלבת של משרד החקלאות). 
 יש להביא את האישור המקורי לעיקור הכלב, מטעם הרופא המעקר.​​