הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ארכיון מכרזים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ארכיון מכרזים:

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

סוג מכרזשם מכרזמספר מכרזתאריך פרסוםתאריך אחרון להגשהקישור למכרזכפתור לפרטים נוספים
מכרז כח אדםמכרז חיצוני לתפקיד ספרנית29/2016
28/11/2016
02/03/2017
מכרז חיצוני לתפקיד ספרניתפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז חיצוני לתפקיד ספרנית
תאריך פרסום
28/11/2016
תאריך אחרון להגשה
02/03/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני למנהל/ת מחלקת חינוך25/2017
02/04/2017
20/07/2017
מכרז פנימי/חיצוני למנהל/ת מחלקת חינוךפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני למנהל/ת מחלקת חינוך
תאריך פרסום
02/04/2017
תאריך אחרון להגשה
20/07/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני בודק/ת בקשות להיתרי בנייה9/5/2017
09/05/2017
29/05/2017
בודק/ת בקשות להיתרי בנייהפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני בודק/ת בקשות להיתרי בנייה
תאריך פרסום
09/05/2017
תאריך אחרון להגשה
29/05/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני חשמלאי/ת7/5/2017
09/05/2017
26/06/2017
חשמל - הארכה למכרזפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני חשמלאי/ת
תאריך פרסום
09/05/2017
תאריך אחרון להגשה
26/06/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת מחלקת אחזקה8/5/2017
09/05/2017
29/05/2017
מנהל/ת מחלקת אחזקהפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת מחלקת אחזקה
תאריך פרסום
09/05/2017
תאריך אחרון להגשה
29/05/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני מפקח/ת תכנון ובנייה04/2017
09/05/2017
29/05/2017
מפקח/ת תכנון ובנייהפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני מפקח/ת תכנון ובנייה
תאריך פרסום
09/05/2017
תאריך אחרון להגשה
29/05/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני מתפעל/ת הוועדה לתכנון ובנייה ובודק/ת להיתרי בנייה6/2017
09/05/2017
29/05/2017
מתפעל/ת וועדה לתכנון ובנייה ובודק/ת בקשות להיתרי בנייהפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני מתפעל/ת הוועדה לתכנון ובנייה ובודק/ת להיתרי בנייה
תאריך פרסום
09/05/2017
תאריך אחרון להגשה
29/05/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני סייע/ות לגני הילדים6/5/2017
09/05/2017
29/05/2017
סייע/ות לגני הילדיםפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני סייע/ות לגני הילדים
תאריך פרסום
09/05/2017
תאריך אחרון להגשה
29/05/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי חיצוני לתפקיד גזבר/ית מועצה מקומית מיתר75/2017
10/05/2017
04/06/2017
גזבר/ית מועצה מקומית מיתרפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי חיצוני לתפקיד גזבר/ית מועצה מקומית מיתר
תאריך פרסום
10/05/2017
תאריך אחרון להגשה
04/06/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי חיצוני החברה הכלכלית לפיתוח מיתר - מנהל\ת מוקד המועצה0001
24/05/2017
15/06/2017
מנהל/ת מוקדפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי חיצוני החברה הכלכלית לפיתוח מיתר - מנהל\ת מוקד המועצה
תאריך פרסום
24/05/2017
תאריך אחרון להגשה
15/06/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז חיצוני לתפקיד ספרן/ית25/5/2017
13/06/2017
29/06/2017
ספרן/יתפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז חיצוני לתפקיד ספרן/ית
תאריך פרסום
13/06/2017
תאריך אחרון להגשה
29/06/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז חיצוני לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך במועצה המקומית מיתר19/6/17
26/06/2017
18/07/2017
מנהל/ת מחלקת חינוךפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז חיצוני לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך במועצה המקומית מיתר
תאריך פרסום
26/06/2017
תאריך אחרון להגשה
18/07/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת20/6/17
26/06/2017
18/07/2017
פסיכולוג/ית חינוכי/תפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז פנימי/חיצוני לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת
תאריך פרסום
26/06/2017
תאריך אחרון להגשה
18/07/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדםמכרז חיצוני מנהל/ת מחלקת אחזקה28/6/2017
27/06/2017
12/07/2017
מנהל/ת מחלקת אחזקהפתח מידע נוסףמכרז כח אדםמכרז חיצוני מנהל/ת מחלקת אחזקה
תאריך פרסום
27/06/2017
תאריך אחרון להגשה
12/07/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברהמכרז פומבי - מנכ"ל לחברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ18/2017
06/08/2017
24/08/2017
מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח מיתרפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברהמכרז פומבי - מנכ"ל לחברה הכלכלית לפיתוח מיתר בע"מ
תאריך פרסום
06/08/2017
תאריך אחרון להגשה
24/08/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברהטכנאי/ת מחשוב לתיכון מיתרים "ברנקו וייס" במינהל החינוך15-5-19
05/05/2019
30/05/2019
טכנאי/ת מחשוב לתיכון מיתרים "ברנקו וייס" במינהל החינוךפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברהטכנאי/ת מחשוב לתיכון מיתרים "ברנקו וייס" במינהל החינוך
תאריך פרסום
05/05/2019
תאריך אחרון להגשה
30/05/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברה כלכליתמנהל/ת פרוייקטים לאגף הנדסה-
01/12/2020
17/12/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברה כלכליתמנהל/ת פרוייקטים לאגף הנדסה
תאריך פרסום
01/12/2020
תאריך אחרון להגשה
17/12/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברה כלכליתראש צוות אחזקה30-12-2020
31/12/2020
14/01/2021
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברה כלכליתראש צוות אחזקה
תאריך פרסום
31/12/2020
תאריך אחרון להגשה
14/01/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברה כלכליתמנהל/ת פרוייקטים לאגף הנדסהדרוש/ה
10/01/2021
28/01/2021
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברה כלכליתמנהל/ת פרוייקטים לאגף הנדסה
תאריך פרסום
10/01/2021
תאריך אחרון להגשה
28/01/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברה כלכליתמכרז ראש צוות אחזקה - הארכה---
18/01/2021
31/01/2021
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברה כלכליתמכרז ראש צוות אחזקה - הארכה
תאריך פרסום
18/01/2021
תאריך אחרון להגשה
31/01/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברה כלכליתמזכיר/ה לאדף רישוי עסקים ושפ"ה--
25/02/2021
15/03/2021
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברה כלכליתמזכיר/ה לאדף רישוי עסקים ושפ"ה
תאריך פרסום
25/02/2021
תאריך אחרון להגשה
15/03/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברה כלכליתדרוש/ה מנהל פרויקטים14-06-2021
14/06/2021
24/06/2021
לפרטי המכרז לחצו כאןפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברה כלכליתדרוש/ה מנהל פרויקטים
תאריך פרסום
14/06/2021
תאריך אחרון להגשה
24/06/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברה כלכליתמכרז מזכירת בית ספר יסודי בעמית13-6-21
13/06/2021
30/06/2021
לפרטי המכרז לחצו כאןפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברה כלכליתמכרז מזכירת בית ספר יסודי בעמית
תאריך פרסום
13/06/2021
תאריך אחרון להגשה
30/06/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - חברה כלכליתדרוש/ה עוזר/ת מהנדס מועצה ותקציבאי/ת לאגף הנדסה18-7-21
15/07/2021
29/07/2021
פרטי המכרזפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - חברה כלכליתדרוש/ה עוזר/ת מהנדס מועצה ותקציבאי/ת לאגף הנדסה
תאריך פרסום
15/07/2021
תאריך אחרון להגשה
29/07/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לתפקיד רכז/ת נוער רשותי23/07/2017
24/07/2017
10/08/2017
רכז/ת נוער רשותיפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לתפקיד רכז/ת נוער רשותי
תאריך פרסום
24/07/2017
תאריך אחרון להגשה
10/08/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני - מפקח תכנון ובניה30/11/17
04/12/2017
21/12/2017
מכרז חיצוני - מפקח תכנון ובניהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני - מפקח תכנון ובניה
תאריך פרסום
04/12/2017
תאריך אחרון להגשה
21/12/2017
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לעובד אחזקה15/1/18
17/01/2018
29/01/2018
מכרז חיצוני לעובד אחזקהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לעובד אחזקה
תאריך פרסום
17/01/2018
תאריך אחרון להגשה
29/01/2018
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני מתפעל/ת וועדה לתכנון ובניה ובודק/ת בקשות להיתרי בניה20/3/18
20/03/2018
10/04/2018
מתפעל/ת וועדה לתכנון ובניה ובודק/ת בקשות להיתרי בניהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני מתפעל/ת וועדה לתכנון ובניה ובודק/ת בקשות להיתרי בניה
תאריך פרסום
20/03/2018
תאריך אחרון להגשה
10/04/2018
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני סייע/ת גן ילדים17-4-18
25/04/2018
10/05/2018
מכרז חיצוני סייע/ת גן ילדיםפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני סייע/ת גן ילדים
תאריך פרסום
25/04/2018
תאריך אחרון להגשה
10/05/2018
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת 19/5/18
28/05/2018
11/06/2018
פסיכולוג/ית חינוכי/ת פתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת
תאריך פרסום
28/05/2018
תאריך אחרון להגשה
11/06/2018
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לתפקיד מזכירת מחלקת חינוך18/5/18
28/05/2018
11/06/2018
מזכירת מחלקת חינוךפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לתפקיד מזכירת מחלקת חינוך
תאריך פרסום
28/05/2018
תאריך אחרון להגשה
11/06/2018
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בניהבודק/ת בקשות להיתרי בניה20/3/18
28/05/2018
11/06/2018
בודק/ת בקשות להיתרי בניהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לתפקיד בודק/ת בקשות להיתרי בניהבודק/ת בקשות להיתרי בניה
תאריך פרסום
28/05/2018
תאריך אחרון להגשה
11/06/2018
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לעובד אחזקה28/5/18
30/05/2018
14/06/2018
מכרז חיצנוי לעובד אחזקהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לעובד אחזקה
תאריך פרסום
30/05/2018
תאריך אחרון להגשה
14/06/2018
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני - סייע/ות גן ילדים1/6/18
19/06/2018
05/07/2018
סייע/ות גן ילדיםפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני - סייע/ות גן ילדים
תאריך פרסום
19/06/2018
תאריך אחרון להגשה
05/07/2018
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לסייע/ות גן ילדים7/8/18
09/08/2018
21/08/2018
סייע/ת גני ילדיםפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני לסייע/ות גן ילדים
תאריך פרסום
09/08/2018
תאריך אחרון להגשה
21/08/2018
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני - מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במועצה מקומית מיתר7/4/19
01/04/2019
29/04/2019
מכרז חיצוני - מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במועצה מקומית מיתרפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני - מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במועצה מקומית מיתר
תאריך פרסום
01/04/2019
תאריך אחרון להגשה
29/04/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני - מנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתר6/4/19
01/04/2019
29/04/2019
מנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתרפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז חיצוני - מנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתר
תאריך פרסום
01/04/2019
תאריך אחרון להגשה
29/04/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהאחראי תחום תרבות16/06/19
20/06/2019
11/07/2019
אחראי תחום תרבותפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהאחראי תחום תרבות
תאריך פרסום
20/06/2019
תאריך אחרון להגשה
11/07/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת20/06/19
20/06/2019
11/07/2019
עובד/ת סויצאלי/תפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת
תאריך פרסום
20/06/2019
תאריך אחרון להגשה
11/07/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהאחראי/ת תחום פרוייקטים במחלקת הנדסה במועצה מקומית מיתר19/06/19
20/06/2019
11/07/2019
אחראי/ת תחום פרוייקטים במחלקת הנדסה במועצה מקומית מיתרפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהאחראי/ת תחום פרוייקטים במחלקת הנדסה במועצה מקומית מיתר
תאריך פרסום
20/06/2019
תאריך אחרון להגשה
11/07/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהספרן/ית18/06/19
20/06/2019
11/07/2019
ספרן/יתפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהספרן/ית
תאריך פרסום
20/06/2019
תאריך אחרון להגשה
11/07/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהרכז/ת הגיל השלישי22/06/19
20/06/2019
11/07/2019
רכז/ת הגיל השלישיפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהרכז/ת הגיל השלישי
תאריך פרסום
20/06/2019
תאריך אחרון להגשה
11/07/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמזכירה למנהלת מחלקת החינוך17/06/19
20/06/2019
11/07/2019
מזכירה למנהלת מחלקת החינוךפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמזכירה למנהלת מחלקת החינוך
תאריך פרסום
20/06/2019
תאריך אחרון להגשה
11/07/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהעובדת סוציאלית03/07/19
10/07/2019
31/07/2019
עובד/ת סויצאלי/תפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהעובדת סוציאלית
תאריך פרסום
10/07/2019
תאריך אחרון להגשה
31/07/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתר6/4/19
10/07/2019
31/07/2019
מנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתרפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתר
תאריך פרסום
10/07/2019
תאריך אחרון להגשה
31/07/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת20/06/19
30/07/2019
18/08/2019
עובד/ת סוציאלי/תפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת
תאריך פרסום
30/07/2019
תאריך אחרון להגשה
18/08/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת - משפחה ואזרחים ותיקים20/06/19
05/11/2019
21/11/2019
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת - משפחה ואזרחים ותיקים
תאריך פרסום
05/11/2019
תאריך אחרון להגשה
21/11/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת - קהילה ומרכזת נתיבים להורות21/6/19
05/11/2019
21/11/2019
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת - קהילה ומרכזת נתיבים להורות
תאריך פרסום
05/11/2019
תאריך אחרון להגשה
21/11/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת רשת המועצה5-11-19
07/11/2019
24/11/2019
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת רשת המועצה
תאריך פרסום
07/11/2019
תאריך אחרון להגשה
24/11/2019
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהבודק/ת בקשות להיתרי בניה ותוכניו ת4-12-19
08/12/2019
02/01/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהבודק/ת בקשות להיתרי בניה ותוכניו ת
תאריך פרסום
08/12/2019
תאריך אחרון להגשה
02/01/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במועצה מקומית מית ר3-12-19
08/12/2019
02/01/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במועצה מקומית מית ר
תאריך פרסום
08/12/2019
תאריך אחרון להגשה
02/01/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יישובי /ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מית ר6/4/19
08/12/2019
02/01/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יישובי /ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מית ר
תאריך פרסום
08/12/2019
תאריך אחרון להגשה
02/01/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז למנהל/ת יחידת החינוך לגיל הרך05/2020
27/04/2020
14/05/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז למנהל/ת יחידת החינוך לגיל הרך
תאריך פרסום
27/04/2020
תאריך אחרון להגשה
14/05/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתר6/4/19
05/05/2020
17/05/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתר
תאריך פרסום
05/05/2020
תאריך אחרון להגשה
17/05/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהחשמלאי17/5/20
05/05/2020
17/05/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהחשמלאי
תאריך פרסום
05/05/2020
תאריך אחרון להגשה
17/05/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי05/2020
21/05/2020
28/05/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי
תאריך פרסום
21/05/2020
תאריך אחרון להגשה
28/05/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתר6/4/19
09/06/2020
18/06/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת יישובי/ת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה המקומית מיתר
תאריך פרסום
09/06/2020
תאריך אחרון להגשה
18/06/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז פנימי/חיצוני לתפקיד סגן/ מנהל/ת פדגוגי במחלקת החינוך מיתר12-07-2020
12/07/2020
06/08/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז פנימי/חיצוני לתפקיד סגן/ מנהל/ת פדגוגי במחלקת החינוך מיתר
תאריך פרסום
12/07/2020
תאריך אחרון להגשה
06/08/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהלן/ית בית ספר יסודי בכרמית20-7-20
21/07/2020
13/08/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהלן/ית בית ספר יסודי בכרמית
תאריך פרסום
21/07/2020
תאריך אחרון להגשה
13/08/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהאב בית לבית ספר יסודי בכרמית19-7-20
22/07/2020
13/08/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהאב בית לבית ספר יסודי בכרמית
תאריך פרסום
22/07/2020
תאריך אחרון להגשה
13/08/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהפסיכולוג/ית חינוכי/ת9-8-20
11/08/2020
27/08/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהפסיכולוג/ית חינוכי/ת
תאריך פרסום
11/08/2020
תאריך אחרון להגשה
27/08/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהבודק/ת בקשות להיתרי בניה ותוכניות23-9-20
01/10/2020
11/10/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהבודק/ת בקשות להיתרי בניה ותוכניות
תאריך פרסום
01/10/2020
תאריך אחרון להגשה
11/10/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת ההון האנושי - עדכון והארכת מועד הגשה26-10-2020
01/11/2020
19/11/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת ההון האנושי - עדכון והארכת מועד הגשה
תאריך פרסום
01/11/2020
תאריך אחרון להגשה
19/11/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת8-11-20
08/11/2020
26/11/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהעובד/ת סוציאלי/ת
תאריך פרסום
08/11/2020
תאריך אחרון להגשה
26/11/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת פדגוגי במחלקת החינוך מיתר30-11-2020
01/12/2020
24/12/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת פדגוגי במחלקת החינוך מיתר
תאריך פרסום
01/12/2020
תאריך אחרון להגשה
24/12/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהפסיכולוג/ית חינוכי/ת9-8-20
20/12/2020
29/12/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהפסיכולוג/ית חינוכי/ת
תאריך פרסום
20/12/2020
תאריך אחרון להגשה
29/12/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת3-01-2021
05/01/2021
21/01/2021
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמכרז לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת
תאריך פרסום
05/01/2021
תאריך אחרון להגשה
21/01/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת ההון האנושי02-03-2021
03/03/2021
18/03/2021
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהמנהל/ת ההון האנושי
תאריך פרסום
03/03/2021
תאריך אחרון להגשה
18/03/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מועצהדרוש\ה פסיכולוג\ית חינוכי14-7-21
14/07/2021
29/07/2021
לפרטי המכרזפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מועצהדרוש\ה פסיכולוג\ית חינוכי
תאריך פרסום
14/07/2021
תאריך אחרון להגשה
29/07/2021
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מתנ"סמכרז למנהל/ת מחלקת ספורט וחוגים29/06/2020
20/07/2020
29/07/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מתנ"סמכרז למנהל/ת מחלקת ספורט וחוגים
תאריך פרסום
20/07/2020
תאריך אחרון להגשה
29/07/2020
קישור למכרז
מכרז כח אדם - מתנ"סדרוש/ה מנהל/ת מחלקת ספורט וחוגים למרכז הקהילתי16/09/2020
21/09/2020
15/10/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כח אדם - מתנ"סדרוש/ה מנהל/ת מחלקת ספורט וחוגים למרכז הקהילתי
תאריך פרסום
21/09/2020
תאריך אחרון להגשה
15/10/2020
קישור למכרז
מכרז כלליהפעלת מעון יום במועצה מקומית מיתר - בישוב כרמית25/2017
16/05/2017
08/06/2017
מכרז להפעלת מעון יום בישוב כרמית - לעיון בלבדפתח מידע נוסףמכרז כלליהפעלת מעון יום במועצה מקומית מיתר - בישוב כרמית
תאריך פרסום
16/05/2017
תאריך אחרון להגשה
08/06/2017
קישור למכרז
מכרז כלליפיתוח מעון יום ובית כנסת בכרמית11-6-2017
28/06/2017
03/07/2017
מעון יום ובית כנסת בכרמיתפתח מידע נוסףמכרז כלליפיתוח מעון יום ובית כנסת בכרמית
תאריך פרסום
28/06/2017
תאריך אחרון להגשה
03/07/2017
קישור למכרז
מכרז כללי - חברהמכרז פומבי לשרותי הסעות למשתתפי החוגים שנת הלימודים תשע"ח8/2017
25/07/2017
22/08/2017
מכרז הסעותפתח מידע נוסףמכרז כללי - חברהמכרז פומבי לשרותי הסעות למשתתפי החוגים שנת הלימודים תשע"ח
תאריך פרסום
25/07/2017
תאריך אחרון להגשה
22/08/2017
קישור למכרז
מכרז כללי - חברהמכרז למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט לתכנון והרחבה של הישוב מיתר25/3/18
28/05/2018
28/06/2018
מתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט לתכנון והרחבה של הישוב מיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - חברהמכרז למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט לתכנון והרחבה של הישוב מיתר
תאריך פרסום
28/05/2018
תאריך אחרון להגשה
28/06/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצההזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב משומשיםהצעה - ללא מספר מכרז
06/08/2017
31/08/2017
הזמנה לרכישת כלי רכב משומשיםפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצההזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב משומשים
תאריך פרסום
06/08/2017
תאריך אחרון להגשה
31/08/2017
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז לפינוי פסולת15-8-2017
17/08/2017
14/09/2017
מכרז לפינוי פסולתפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז לפינוי פסולת
תאריך פרסום
17/08/2017
תאריך אחרון להגשה
14/09/2017
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהקול קורא לסיוע לספורטאים מצטייניםקול קורא
13/09/2017
27/09/2017
קול קורא לסיוע לספורטאים מצטייניםפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהקול קורא לסיוע לספורטאים מצטיינים
תאריך פרסום
13/09/2017
תאריך אחרון להגשה
27/09/2017
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז להקמת מגרש מיניפיץ (שחבק) במיתר26-11-17
30/11/2017
07/12/2017
מכר להקמת מגרש מיניפיץ (שחבק) במיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז להקמת מגרש מיניפיץ (שחבק) במיתר
תאריך פרסום
30/11/2017
תאריך אחרון להגשה
07/12/2017
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהתאורה למגרש מיניפיץ (שחבק) ומגרש כדורגל במיתר25-11-17
30/11/2017
07/12/2017
תאורה למגרש מיניפיץ (שחבק) ומגרש כדורגל במיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהתאורה למגרש מיניפיץ (שחבק) ומגרש כדורגל במיתר
תאריך פרסום
30/11/2017
תאריך אחרון להגשה
07/12/2017
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהאחזקת מתקני תאורת חוץ במיתר ובכל שכונות המועצה המרוחקים06/12/17
17/12/2017
03/01/2018
אחזקת מתקני תאורת חוץ במיתר ובכל שכונות המועצה המרוחקיםפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהאחזקת מתקני תאורת חוץ במיתר ובכל שכונות המועצה המרוחקים
תאריך פרסום
17/12/2017
תאריך אחרון להגשה
03/01/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמתן שירותי ניקיון מבנים ציבוריים, טיאוט רחובות וניקיון שטחים פתוחים 4/12/17
10/01/2018
31/01/2018
מתן שירותי ניקיון מבנים ציבוריים, טיאוט רחובות וניקיון שטחים פתוחים פתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמתן שירותי ניקיון מבנים ציבוריים, טיאוט רחובות וניקיון שטחים פתוחים
תאריך פרסום
10/01/2018
תאריך אחרון להגשה
31/01/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמתן שירותי גינון בשטח השיפוט של מועצה מקומית מיתר8/11/17
10/01/2018
29/01/2018
מתן שירותי גינון בשטח השיפוט של מועצה מקומית מיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמתן שירותי גינון בשטח השיפוט של מועצה מקומית מיתר
תאריך פרסום
10/01/2018
תאריך אחרון להגשה
29/01/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהקבלת הצעת מחיר להפקת מרוץ לילה במיתרקול קורא
17/01/2018
31/01/2018
קבלת הצעת מחיר להפקת מרוץ לילה במיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהקבלת הצעת מחיר להפקת מרוץ לילה במיתר
תאריך פרסום
17/01/2018
תאריך אחרון להגשה
31/01/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז פומבי למיקור חוץ של שירותי הנהלת חשבונות26-2-2018
28/02/2018
26/03/2018
מכרז פומבי למיקור חוץ של שירותי הנהלת חשבונותפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז פומבי למיקור חוץ של שירותי הנהלת חשבונות
תאריך פרסום
28/02/2018
תאריך אחרון להגשה
26/03/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהעבודות פיתוח להורדה והעלאת תלמידים ליד בי"ס תיכון החדש במיתר27-2-18
26/02/2018
18/03/2018
עבודות פיתוח להורדה והעלאת תלמידים ליד בי"ס תיכון החדש במיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהעבודות פיתוח להורדה והעלאת תלמידים ליד בי"ס תיכון החדש במיתר
תאריך פרסום
26/02/2018
תאריך אחרון להגשה
18/03/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז פומבי להפעלת צהרונים לילדי הגנים ובבתי ספר במיתר ובכרמית - תוקף המכרז הוארך10/1/2018
09/04/2018
07/05/2018
הפעלת צהרונים לילדי הגנים ובבתי ספר במיתר ובכרמית פתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז פומבי להפעלת צהרונים לילדי הגנים ובבתי ספר במיתר ובכרמית - תוקף המכרז הוארך
תאריך פרסום
09/04/2018
תאריך אחרון להגשה
07/05/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז לביטוחי רכוש וחבויות המועצה15-15-18
28/05/2018
18/06/2018
מכרז לביטוחי רכוש וחבויות המועצהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז לביטוחי רכוש וחבויות המועצה
תאריך פרסום
28/05/2018
תאריך אחרון להגשה
18/06/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהסריקת תיקי בנין במחלקת הנדסה במ.מ.מיתר19-7-18
19/07/2018
06/08/2018
סריקת תיקי בנין במחלקת הנדסה במ.מ.מיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהסריקת תיקי בנין במחלקת הנדסה במ.מ.מיתר
תאריך פרסום
19/07/2018
תאריך אחרון להגשה
06/08/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהקרצוף ריבוד אספלט לאחר החלפת קווי מים במיתר6-7-18
19/07/2018
05/08/2018
קרצוף ריבוד אספלט לאחר החלפת קווי מים במיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהקרצוף ריבוד אספלט לאחר החלפת קווי מים במיתר
תאריך פרסום
19/07/2018
תאריך אחרון להגשה
05/08/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות08-08/2018
19/08/2018
20/09/2018
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדותפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות
מכרז כללי - מועצהמכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות5-8-2018
19/08/2018
20/09/2018
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדותפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות
מכרז כללי - מועצהלרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה דיגיטל ומחשוב עירונית27-8-18
02/09/2018
07/10/2018
לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה דיגיטל ומחשוב עירוניתפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהלרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה דיגיטל ומחשוב עירונית
תאריך פרסום
02/09/2018
תאריך אחרון להגשה
07/10/2018
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוטה של מועצה מקומית מיתר27-3-19
15/04/2019
23/05/2019
מכרז למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוטה של מועצה מקומית מיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוטה של מועצה מקומית מיתר
תאריך פרסום
15/04/2019
תאריך אחרון להגשה
23/05/2019
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמבנים יבילים – 5 כיתות לימוד לבתי ספר במיתר30-4-19
05/05/2019
29/05/2019
מבנים יבילים – 5 כיתות לימוד לבתי ספר במיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמבנים יבילים – 5 כיתות לימוד לבתי ספר במיתר
תאריך פרסום
05/05/2019
תאריך אחרון להגשה
29/05/2019
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהאספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה מסוג LED לתאורת רחובות29-4-19
05/05/2019
11/06/2019
אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה מסוג LED לתאורת רחובות במיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהאספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה מסוג LED לתאורת רחובות
תאריך פרסום
05/05/2019
תאריך אחרון להגשה
11/06/2019
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצההפעלת מעון יום בכרמית29/5/2019
03/06/2019
20/06/2019
מכרז הפעלת מעון יום בכרמיתפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצההפעלת מעון יום בכרמית
תאריך פרסום
03/06/2019
תאריך אחרון להגשה
20/06/2019
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהביצוע מיתון תנועה ד.יתיר – חלמיש – שבטה – חצב – גאון הירדן 24-6-19
25/06/2019
11/07/2019
ביצוע מיתון תנועה ד.יתיר – חלמיש – שבטה – חצב – גאון הירדן פתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהביצוע מיתון תנועה ד.יתיר – חלמיש – שבטה – חצב – גאון הירדן
תאריך פרסום
25/06/2019
תאריך אחרון להגשה
11/07/2019
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהביצוע כביש גישה לתיכון החדש במיתר25-6-19
30/06/2019
08/07/2019
ביצוע כביש גישה לתיכון החדש במיתרפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהביצוע כביש גישה לתיכון החדש במיתר
תאריך פרסום
30/06/2019
תאריך אחרון להגשה
08/07/2019
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצההפעלת שירות טב"מ (טיפול בריאותי מקדם) בגן תקשורת10/08/2019
07/08/2019
15/08/2019
הפעלת שירות טב"מ (טיפול בריאותי מקדם) בגן תקשורתפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצההפעלת שירות טב"מ (טיפול בריאותי מקדם) בגן תקשורת
תאריך פרסום
07/08/2019
תאריך אחרון להגשה
15/08/2019
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהתכנון ביצוע שלב א' לבית ספר יסודי שכ' כרמית במיתר18-8-19
28/08/2019
12/09/2019
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהתכנון ביצוע שלב א' לבית ספר יסודי שכ' כרמית במיתר
תאריך פרסום
28/08/2019
תאריך אחרון להגשה
12/09/2019
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצההזמנה לקבלת הצעות לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות הנדסיות ונלוות להן במועצה מקומית מיתר28.10.19
08/12/2019
14/01/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצההזמנה לקבלת הצעות לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות הנדסיות ונלוות להן במועצה מקומית מיתר
תאריך פרסום
08/12/2019
תאריך אחרון להגשה
14/01/2020
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצההמשך שיקום קווי מים במיתר12-1-2020
29/01/2020
04/02/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצההמשך שיקום קווי מים במיתר
תאריך פרסום
29/01/2020
תאריך אחרון להגשה
04/02/2020
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז פומבי להפעלת מוסד חינוך על יסודי22/02/2020
06/02/2020
05/03/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז פומבי להפעלת מוסד חינוך על יסודי
תאריך פרסום
06/02/2020
תאריך אחרון להגשה
05/03/2020
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצההקמת גני קק"ל בפארק רבין במיתר08-03-2020
12/05/2020
21/05/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצההקמת גני קק"ל בפארק רבין במיתר
תאריך פרסום
12/05/2020
תאריך אחרון להגשה
21/05/2020
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהרכישת מתקנים פוטו -וולטאיים אספקתם והתקנתם על גגות נכסי המועצה המקומית מיתר 30.06.2020
11/08/2020
14/10/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהרכישת מתקנים פוטו -וולטאיים אספקתם והתקנתם על גגות נכסי המועצה המקומית מיתר
תאריך פרסום
11/08/2020
תאריך אחרון להגשה
14/10/2020
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהשירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות .05.08.2020
11/08/2020
23/08/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהשירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות .
תאריך פרסום
11/08/2020
תאריך אחרון להגשה
23/08/2020
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהקרצוף וריבוד אספלט לאחר החלפת קווי מים במיתר22-9-2020
01/12/2020
10/12/2020
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהקרצוף וריבוד אספלט לאחר החלפת קווי מים במיתר
תאריך פרסום
01/12/2020
תאריך אחרון להגשה
10/12/2020
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז להפעלת בית ספר תיכון מיתרים ס.מ 644617 07/01/2021
10/01/2021
16/02/2021
מכרז להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז להפעלת בית ספר תיכון מיתרים ס.מ 644617
תאריך פרסום
10/01/2021
תאריך אחרון להגשה
16/02/2021
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז מסגרת לעבודות כבישים, תשתיות ופיתוח במית ר19-1-2021
28/01/2021
15/02/2021
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז מסגרת לעבודות כבישים, תשתיות ופיתוח במית ר
תאריך פרסום
28/01/2021
תאריך אחרון להגשה
15/02/2021
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצההקמת מקווה בשכונת כרמית - מיתר21-2-2021
01/03/2021
22/03/2021
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצההקמת מקווה בשכונת כרמית - מיתר
תאריך פרסום
01/03/2021
תאריך אחרון להגשה
22/03/2021
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהרכישת מתקנים פוטו-וולטאיים19-04-21
26/04/2021
13/05/2021
מכרז פוטו וולטאיםפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהרכישת מתקנים פוטו-וולטאיים
תאריך פרסום
26/04/2021
תאריך אחרון להגשה
13/05/2021
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז 21-3-2021 - הקמת קו קולחין לגינון במיתר21-3-2021
22/04/2021
13/05/2021
דפי המכרזפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז 21-3-2021 - הקמת קו קולחין לגינון במיתר
תאריך פרסום
22/04/2021
תאריך אחרון להגשה
13/05/2021
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצההקמת מקווה בכרמית11-4-21
02/05/2021
20/05/2021
מסמכי המכרזפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצההקמת מקווה בכרמית
תאריך פרסום
02/05/2021
תאריך אחרון להגשה
20/05/2021
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז להשכרת מבנה משרדי המועצה27-05-2021
24/05/2021
17/06/2021
מכרזיםפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז להשכרת מבנה משרדי המועצה
תאריך פרסום
24/05/2021
תאריך אחרון להגשה
17/06/2021
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהמכרז מסגרת לעבודות הקמת גינון במועצה מקומית מיתר7-6-21
07/06/2021
21/06/2021
 פתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהמכרז מסגרת לעבודות הקמת גינון במועצה מקומית מיתר
תאריך פרסום
07/06/2021
תאריך אחרון להגשה
21/06/2021
מכרז כללי - מועצההפעלת צהרונים לילדי הגנים21/3/2021
20/06/2021
15/07/2021
להורדהפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצההפעלת צהרונים לילדי הגנים
תאריך פרסום
20/06/2021
תאריך אחרון להגשה
15/07/2021
קישור למכרז
מכרז כללי - מועצהתכנון ביצוע שלב ג' לבית ספר יסודי שכ' כרמית במיתר30-6-2021
15/07/2021
29/07/2021
דפי המכרזפתח מידע נוסףמכרז כללי - מועצהתכנון ביצוע שלב ג' לבית ספר יסודי שכ' כרמית במיתר
תאריך פרסום
15/07/2021
תאריך אחרון להגשה
29/07/2021
קישור למכרז

​​