קולות קוראים

  
  
  
קישור לקול קוראמסנן
הודעה על בקשה להקצאת מקרקעין - פרסום הקצאה05/08/202020/09/2020להורדה
הודעה בדבר אפשרות להקצאת מבנה לגוף ציבורי05/08/202005/10/2020להורדה

ארכיון