הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ספר טלפונים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שםתפקידמחלקה/אגףמספר טלפוןדואר אלקטרוני
שמעון מזוזראש המועצהלשכת ראש המועצה08-6684001לשכת ראש המועצהשמעון מזוז
ציפורה נוימןראש לשכהלשכת ראש המועצה08-6684001לשכת ראש המועצהציפורה נוימן
ציון אלמלםמנכ"ל המועצהלשכת מנכ"ל המועצה08-6684001לשכת מנכ"ל המועצהציון אלמלם
שולמית עמרעוזרת מנכ"ל המועצהלשכת מנכ"ל המועצה08-6684001לשכת מנכ"ל המועצהשולמית עמר
לירון אברגילמנהל מערכות מידעלשכת מנכ"ל המועצה08-6684001לשכת מנכ"ל המועצהלירון אברגיל
רוית בוזגלו כהן זדהמנהלת מרכז השירות לתושבלשכת מנכ"ל המועצה08-6684027לשכת מנכ"ל המועצהרוית בוזגלו כהן זדה
רות שטריתרכזת כ"אמשאבי אנוש08-6684001משאבי אנושרות שטרית
אתי טפרמנהלת המחלקהמחלקת חינוך08-6684002מחלקת חינוךאתי טפר
זיו פדלמזכירת המחלקהמחלקת חינוך08-6684002מחלקת חינוךזיו פדל
מור בוקובזהמנהלת החינוך לגיל הרךמחלקת חינוך08-6684002מחלקת חינוךמור בוקובזה
גלית פיקמןמנהלת מחלקת הנוערמחלקת חינוך08-6684002מחלקת חינוךגלית פיקמן
גיל אלקבץרכזת נוערמחלקת חינוך08-6518614מחלקת חינוךגיל אלקבץ
דניאלה יוסףאחראית רישום לגני הילדיםמחלקת חינוך08-6684002מחלקת חינוךדניאלה יוסף
ספרייה ציבוריתספרייהמחלקת חינוך08-6518370מחלקת חינוךספרייה ציבורית
שוקי מנשהגזבר המועצהמחלקת גזברות08-6684003מחלקת גזברותשוקי מנשה
עינת אלוןמזכירת המחלקהמחלקת גזברות08-6684003מחלקת גזברותעינת אלון
לימור אדריפקידת מיסים וגבייהמחלקת גזברות08-6684010מחלקת גזברותלימור אדרי
חיים אטיאסמנהל חשבונות ראשימחלקת גזברות08-6684003מחלקת גזברותחיים אטיאס
מאיה מורםחשבת שכרמחלקת גזברות08-6684003מחלקת גזברותמאיה מורם
מירי שירראש צוות הנהלת חשבונותמחלקת גזברות08-6684003מחלקת גזברותמירי שיר
אושרת כהןהנהלת חשבונות ספקיםמחלקת גזברות08-6684011מחלקת גזברותאושרת כהן
שולמית עמראחראית רכשמחלקת גזברות08-6684003מחלקת גזברותשולמית עמר
רומן זבורובמהנדס המועצהמחלקת הנדסה08-6684004מחלקת הנדסהרומן זבורוב
ענת זלצרמזכירת המחלקהמחלקת הנדסה08-6684004מחלקת הנדסהענת זלצר
עטרה בן גראתכנון ו - GISמחלקת הנדסה08-6684004מחלקת הנדסהעטרה בן גרא
נטלי סיאנימנהלת הועדההועדה לתכנון ובנייה08-6684005הועדה לתכנון ובנייהנטלי סיאני
שיבה ביינההיטלי השבחה וטאבוהועדה לתכנון ובנייה08-6684005הועדה לתכנון ובנייהשיבה ביינה
עדי מרוםבודקת היתרים ומידעניתהועדה לתכנון ובנייה08-6684005הועדה לתכנון ובנייהעדי מרום
אמיתי מלכהבודק תוכניותהועדה לתכנון ובנייה08-6684005הועדה לתכנון ובנייהאמיתי מלכה
רחל שליומפקחת בנייה מיתרהועדה לתכנון ובנייה08-6684005הועדה לתכנון ובנייהרחל שליו
צחי אביבמפקח בנייה כרמיתהועדה לתכנון ובנייה08-6684005הועדה לתכנון ובנייהצחי אביב
ארנון שקמהקב"ט המועצהמחלקת ביטחון ושירותי חירום08-6684006מחלקת ביטחון ושירותי חירוםארנון שקמה
רם בארמנהל יחידת האבטחהמחלקת ביטחון ושירותי חירום08-6684006מחלקת ביטחון ושירותי חירוםרם באר
סיגל זבולוןמנהלת המחלקההמחלקה לשירותים חברתיים08-6684007המחלקה לשירותים חברתייםסיגל זבולון
יעל פנסומזכירת המחלקההמחלקה לשירותים חברתיים08-6684007המחלקה לשירותים חברתייםיעל פנסו
הדס דהןעובדת סוציאליתהמחלקה לשירותים חברתיים08-6684007המחלקה לשירותים חברתייםהדס דהן
שמעון סרוסימנהל שפ"המחלקת שיפור פני היישוב08-6684008מחלקת שיפור פני היישובשמעון סרוסי
גליה יעישאחזקה וגינוןמחלקת שיפור פני הישוב08-6684005מחלקת שיפור פני הישובגליה יעיש
הילה מיקולשיקוטרינרית המועצהוטרינריה08-6684012וטרינריההילה מיקולשיק
מטי מויאלמבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבורתלונות הציבור08-6684001תלונות הציבורמטי מויאל
פקס לשכת ראש המועצה1538-6684001לשכת ראש המועצהפקס
פקס מחלקת חינוך1538-6684002מחלקת חינוךפקס
פקס משאבי אנוש08-6517616משאבי אנושפקס
פקס מחלקת גזברות1538-6684003מחלקת גזברותפקס
פקס מחלקת הגבייה1538-6684010מחלקת הגבייהפקס
פקס הנה"ח08-6684030הנה"חפקס
פקס מחלקת הנדסה1538-6684004מחלקת הנדסהפקס
פקס הועדה לתכנון ובנייה1538-6684005הועדה לתכנון ובנייהפקס
פקס מחלקת ביטחון ושירותי חירום1538-6684006מחלקת ביטחון ושירותי חירוםפקס
פקס המחלקה לשירותים חברתיים1538-6684007המחלקה לשירותים חברתייםפקס
פקס מחלקת שיפור פני הישוב1538-6684008מחלקת שיפור פני הישובפקס