פורטל חוגים וספורט

תושבים יקרים,
הבאנו בפניכם פורטל רישום ומידע על החוגים לשנת 2019-2020.
בנוסף קישור לחוברת החוגים הדיגיטלית כפי שהרוב ביקש בסקר התושבים שנערך.

​1. דבר ראש המועצה
​2. דבר מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח מיתר
​3. דבר מנהלת מחלקת החוגים והספורט
​4. נהלים והרשמה לעונת החוגים 2019-2020
​5. מחירים וביטוח לעונת החוגים 2019-2020