פורטל חוגים וספורט


תושבים יקרים,
הבאנו בפניכם פורטל רישום ומידע על החוגים לשנת 2019-2020.
בנוסף קישור לחוברת החוגים הדיגיטלית כפי שהרוב ביקש בסקר התושבים שנערך.