הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תקנון חוגים ונהלי הרשמה לשנת תשפ"א

1. פעילות החוגים תפתח ביום שלישי  01.09.2020 יב' באלול תש"פ, ותסתיים ביום חמישי 30.6.2021 , כ' תמוז  תשפ"א.

2. במהלך השנה יתקיימו בכל חוג 30 מפגשים. (אלא אם צוין אחרת)

3. פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים - כל חוג לגופו.

4. במקרה של סגירת חוג מכל סיבה שהיא, לא ישולמו דמי ההשתתפות היחסיים, שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.

5. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג חניך המפריע למהלכו התקין של החוג, וזאת בכפוף לתקנון המשמעת.

6. מפגש שבוטל בשל היעדרות מדריך, יתקיים במועד חלופי – הודעה תימסר להורים.

נהלי הרשמה ותשלום

1. ההרשמה לחוגים תפתח ב – 18 באוגוסט 2020 , כח'  באב   תש"פ 

2. ההרשמה תתאפשר דרך אתר האינטרנט של החברה למתנ"סים -   https://www.hugim.org.il/meitar.htm ובמזכירות המתנ"ס.

3. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים (ראה לוח חופשות ) מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.

4. ההרשמה לחוג מחייבת תשלום באשראי או בהוראת קבע. התשלום הוא מראש לכל השנה באמצעות פריסת תשלומים. עקב הקורונה – החיוב יבוצע בסוף כל חודש על החודש העוקב לפי מס' המפגשים שהתקיימו בפועל. 

5. לא יינתן החזר בגין אי השתתפות חד פעמית מכל סיבה שהיא.

6. עקב הקורונה- ייתכן וחלק מהמפגשים בחוגים המאפשרים זאת, יינתנו כמפגשים מקוונים -ע"פ הנחיות משרד החינוך והבריאות.

7. נוהל בידוד: משתתף חוג שיימצא בבידוד של 14 יום לפחות - יהיה זכאי לזיכוי מראש על המפגשים בהם הוא לא יכל להגיע.חוג שיבוטל בעקבות כניסתו של המדריך/ה לבידוד או בעקבות כניסתם של כלל משתתפי החוג לבידוד, המשתתפים בו לא יחויבו באותו החודש בגין המפגשים שלא יתקיימו.

8. לחוגים בהם נדרש לרכוש ציוד / חומרים / תלבושות וכו' התשלום יתבצע בנפרד על פי צרכי החוג, הודעה תימסר מראש להורים. 

9. בריאות ילדיכם חשובה לנו! לכן, במעמד הרישום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאות של הנרשם לחוג. ברישום טלפוני, חובה להחזיר למזכירות המתנ"ס טופס הצהרת בריאות חתום המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים. 

10. הנחה – תינתן הנחה בגובה 5% על השתתפות בשלושה חוגים ומעלה. 

11. גמלאים - כל משתתף חוג בעל תעודת גמלאי יהיה זכאי ל10% הנחה בתשלום החוג. יש צורך להעביר לצוות המתנ"ס תעודה.


ביטול השתתפות

1. ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד ה – 28/2/2021, על ביטולים החל מה 1 מרץ 2021, לא יוחזרו כספים.

2. חוג שביטולו יבוצע עד ה – 15 בחודש יחויב בעלות מחצית המפגשים המתוכננים לאותו החודש, ביטול לאחר ה – 15 בחודש יחויב בעלות כלל המפגשים המתקיימים באותו החודש.

3. לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג ולא יוחזרו כספים ללא הודעה מסודרת ועל פי נוהל זה.

4. הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה רק דרך מזכירות המתנ"ס במייל: metar@matnasim.org.il


​​