הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נגישות ברישוי עסקים

​נגישות ואפשרות הנגשה לכל בעלי לקות על מנת לתת להם הזדמנות שווה בקבלת שירות.

 נגישות היא תנאי ראשון והכרחי למימוש זכותם הטבעית של אנשים עם מוגבלות להשתלבות בחברה. זכות זו מעוגנת בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998. 
עקרון היסוד של החוק הוא: אדם עם מוגבלות זכאי לקבל שירות באותו מקום ובאופן שוויוני בו הוא ניתן לכלל הציבור.
כלומר, אחראי על אספקת שירות בין שניתן בתשלום ובין שניתן ללא מטרות רווח חייב להתאים עצמו גם ללקוחות עם מוגבלות. מאז שחוקק החוק גובשו תקנות ותקנים אשר יישומם ואכיפתם משמעותם – התאמת כלל העסקים בישראל לאוכלוסייה המוגבלת.
מדובר בתהליך משמעותי וחסר תקדים בעולם בתחום הנגישות – מהפכה של ממש המחייבת הערכות משמעותית של בעלי העסקים בישראל -מרמת המודעות, דרך  התכנון וכלה ביישום בפועל של הנדרש כדי לעמוד בתקנות

מחלקת רישוי עסקים במועצה המקומית מיתר, תתנה חידוש רישיון עסק או הפקתו רק לאחר שתוגש לה תכנית מפורטת המאפשרת הנגשת הציבור הזקוק לכך וזה ייבדק  ויהווה תנאי לתקפותו של הרישיון.