הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישיון לניהול עסק

רישיון עסק​​​:
רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.
 • רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה -1995 , חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
 • רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
 • רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל ביחידה לרישוי עסקים.
 • מעיון ברשימה מתגלה כי לא כל עסק מחויב ברישיון. מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה , חלקי חילוף חדשים לרכב , כלי בית , מכשירי כתיבה וספרים .
קבוצת עסקים טעוני רישוי:
שר הפנים לאחר שהתייעץ עם השרים לאיכות הסביבה , ביטחון הפנים, התמ"ת, החקלאות והבריאות - דירג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995, עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.
חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו "בית מרקחת" וחלקם מוגדר כסוג עסק כמו "מזון ומרכיביו".
 • קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 • קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.
 • קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.
 • קבוצה 4 - מזון.
 • קבוצה 5 - מים ופסולת.
 • קבוצה 6 - מסחר ושונות.
 • קבוצה 7 - עינוג ציבורי נופש וספורט.
 • קבוצה 8 - רכב ותעבורה.
 • קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.
 • קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.
 
הגורמים המאשרים רישוי עסק:
קיימים מספר גורמים שבעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל את אישורם לקיום העסק. גורמים אלה, שיפורטו בהמשך, רשאים להתנות את אישורם בתנאים מיוחדים ותנאים נוספים בהתאם לחוק.
 
רשות הרישוי:
בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי", שבסמכותה להוציא רישיון לעסק. בראש רשות הרישוי עומד ראש הרשות המקומית אלא אם הוא האציל מסמכותו לאחר לפעול מטעמו.
 
גורמי רישוי:
גורמים ברשות המקומית שהסכמתם, המותנית בתנאים ודרישות מקצועיות ספציפיות, נדרשת לצורך קבלת הרישיון . כגון: יחידת ההנדסה / וועדה לתכנון ובניה, איכות הסביבה, מח תברואה 
 
נותני אישור:
גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו ע"י השרים הנוגעים  בדבר לתת אישור מטעמם לרישיון והם: משרד הבריאות, המשטרה, משרד התמ"ת, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות - הכול בהתאם לסוג העסק המתבקש.

גורמים אחרים:
ישנם גורמים נוספים מקצועיים  המוגדרים כחיקוק אחר ומתייחסים לבקשות הדורשות גורם מקצועי נוסף כמו משרד התחבורה או חוק מצרכים ושירותים המותנים החיקוק נוסף על כל תנאי איש