הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רוכלות

החל מינואר 2020, יחודשו רשיונות ממכר לרוכלים לפי שתי אגרות , אגרה אחת לפי תעריף  המעודכן  דרך משרד הפנים, אגרה שניה תחוייב לפי חוק ניקיון.
לא כל סוג ממכר יאושר ואין חובת הרשות לאשר מה שהחליט הנציג לפסול.
כל רוכל שייתפס ללא רישיון ייקנס ללא התראה.
רוכל שישאיר פסולת מכל סוג שהוא לאחר יום העבודה, ייקנס.
רוכל שנתפס מוכר סחורה שלא אושרה לו ופורטה ברישיון, ייקנס.
רוכל שנמצא מעסיק שוהים בלתי חוקיים, ייקנס. תוגש נגדו תלונה במשטרה, ויסולק  לאלתר מהישוב.
רוכל שנמצא מציב כבל חשמל, בלוני גז, או כל דבר העלול או המסכן את שלומו של הציבור, ייקנס.

ביאורים הנוגעים לרוכלות:
  1. ​הרוכל יעמיד את מרכולתו רק במקום ובשעות שהורשו לו על ידי נציג המועצה.
  2. הרוכל ימכור רק את הטובין שאושרו לו על ידי נציג המועצה.
  3. נציג המועצה רשאי להפסיק פעילותו של כל רוכל תוך הודעה מראש של שבוע אחד וללא כל הודעה כאשר הנימוק מכתיב זאת.
  4. נציג המועצה רשאי לשנות ולהחליף מיקומו של כל רוכל.
לחג העצמאות יופק רשיון בנפרד, רשיון הניתן לכל השנה אינו תקף לימי עצמאות, יום ירושלים, טקס שבועות, הפנניג יישובי.