הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מפרט רשותי

מפרט רשותי
מנהל מחלקת רישוי וקידום עסקים במיתר \ כרמית, רשאי בכפוף לייעוץ עם גורמי מקצוע חיצוניים או גורמים רשותיים במיתר כגון, מחלקת תכנון ובנייה, מחלקת שפ"ה ותברואה, מחלקת ביטחון, שוטר יישובי, ווטרינרית או תברואן, חברי מועצה , מבקר המועצה, כל אלה המנויים לעיל ועוד אחרים איתם ובלעדיהם, הכל לפי סוג הדרישה, רשאי מנהל המחלקה להוסיף תנאים נוספים שיהוו חלק בלתי נפרד משאר התנאים ואי קיומם יגרע מזכותו ומחובתה של הרשות להפיק את הרישיון המתבקש. לדוגמא: הוספת צורך אחר של הנגשה בעסק, הוספת מנדף, פיצול אמצעי סניטציה ודלוחין לפי תכנית שונה מזו שהוגשה, הוראה על חובת שימוש בכלי אצירת שמן למיחזור, דיפון דלתות המפרידות בין המטבח לשאר המדורים בעסק לשמירת אקוסטיקה תקנית מניעת דליפת ריחות, הוספת כיורות רחצה ללקוחות או לטבחים,הגבלת מקום הצבת שולחנות וכיסאות לסועדים, הוראה להוסיף מיכלי אשפה ומיקום הצבתם.

אכיפת נציגי משרדי ממשלה.
רשאי כל גורם שנתן אישור בעת הקמת העסק, לשלוח את נציגיו לערוך ביקורות ולהוציא דוח שסופו הזמנה לדין, קנסות ועד הוראה לסגירת העסק. כל זה יקרה כתוצאה ממציאת ליקויים במקום בו ביקרו, נציגים אלו וביקורם אינם קשורים לנציגי המחלקה במיתר.

אכיפה רשותית.
רשאי כל גורם שהוסמך על  ידי ראש המועצה ו \ או מנהל מחלקת רישוי עסקים, רשאי כאמור לבצע אכיפה בכל עת כולל כניסה לחצרים ולמחסנים, ומתן קנסות  הכל בהתאם לסוג העבירה. הקנסות יכולים לחול במקרים נוספים כגון רעש טורדני, הנחת סחורה ברשות הרבים, הצבת מפגע  בדרכי גישה, השלכת קרטונים שלא במקום ייעודם, ועוד.