צווי ארנונה

  
  
קישור להורדה
טיוטת צו הארנונה2021
טיוטת צו הארנונה2020
צו הארנונה2020
טויטת צו הארנונה2019
צו הארנונה2018
טיוטת צו הארנונה2018
צו הארנונה2017
צו הארנונה2016
צו הארנונה2015
צו הארנונה2014
צו הארנונה2013