מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור

​​​מבקר המועצה, כמו גם נציב קבילות הציבור, הם תפקידים על פי חוק (סטטוטוריים); הם כפופים ישירות למועצת הרשות ורק היא רשאית למנות או לפטר אותם.
המבקר מופקד על בדיקת כל פעולות הרשות על פי חוק תוך הקפדה על טוהר המידות ושמירה על היעילות והחיסכון.
הוא פועל באופן עצמאי בהנחיית ועדת ביקורת, ומגיש את דוחותיו על פי תוכנית עבודה לאישור המועצה אחת לשנה. לאחר האישור חובה לפרסם את דוחותיו בצירוף התייחסות של ועדת ביקורת וראש המועצה.

נציב קבילות הציבור מהווה כתובת לכל אדם שרואה עצמו נפגע מפעולות המועצה להלין בכתב או בע"פ על מנת שיתוקן העוול לכאורה שנגרם לו.

 
לשירותכם,
מטי מויאל
מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור

  
  
קישור להורדה
הרחב שם הדו"ח : דו"ח מבקרת המועצה ‏(3)
הרחב שם הדו"ח : דו"ח תלונות הציבור ‏(4)