הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​משתתפי הו​עדות​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם הועדהשם משתתףתפקידסיעה
ועדת חינוךדוד קודישיו"רבאנו לעבודרשותועדת חינוך
ועדת חינוךיוסי ווקניןסגןשורשיםרשותועדת חינוך
ועדת חינוךאתי טפרעובד רשותמקצועיתרשותועדת חינוך
ועדת חינוךסיגל ברחברקהילהרשותועדת חינוך
ועדת חינוךגיא רוטחברקהילהרשותועדת חינוך
ועדת חינוךאורית דהןחברשורשיםרשותועדת חינוך
ועדת חינוךאיציק פרידמןחברשורשיםרשותועדת חינוך
ועדת חינוךאורי לבלחברשורשיםרשותועדת חינוך
ועדת חינוךד"ר זיו חורבחברשינוי למיתררשותועדת חינוך
ועדת חינוךאפרת שערבניחברשינוי למיתררשותועדת חינוך
ועדת חינוךיאיר מרגליתחברבאנו לעבודרשותועדת חינוך
ועדת חינוךחני בכרחברבאנו לעבודרשותועדת חינוך
ועדת חינוךיעל חמוחברבאנו לעבודרשותועדת חינוך
ועדת חינוךשמעון פרץחברביחדרשותועדת חינוך
ועדת חינוךאופיר סבאגחברביחדרשותועדת חינוך
ועדת חינוךשרית אונגרחברביחדרשותועדת חינוך
ועדת חינוךיאיר אלחיאקחברביחדרשותועדת חינוך
ועדת חינוךשגית ביג'אווייו"ר וועד הורים מיתריםמקצועיתרשותועדת חינוך
ועדת חינוךאביטל ברנוביו"ר וועד הורים פסגותמקצועיתרשותועדת חינוך
ועדת חינוךאושרת בוירסקייו"ר ועד הורים עמיתמקצועיתרשותועדת חינוך
ועדת חינוךשי בוקובזהיו"ר וועד הורים חמדתמקצועיתרשותועדת חינוך
ועדת חינוךאפיק וויסיו"ר מועצת התלמידיםמקצועיתרשותועדת חינוך
ועדת חינוךעילי אשכנזייו"ר מועצת הנוערמקצועיתרשותועדת חינוך
ועדת תרבותשמעון מזוזיו"רשינוי למיתררשותועדת תרבות
ועדת תרבותג'ולי קייטסגןקהילהרשותועדת תרבות
ועדת תרבותאורית דהןסגןשורשיםרשותועדת תרבות
ועדת תרבותליאת תורג'מןחברשורשיםרשותועדת תרבות
ועדת תרבותיוסי ווקניןחברשורשיםרשותועדת תרבות
ועדת תרבותאילנה כהןחברבאנו לעבודרשותועדת תרבות
ועדת תרבותיעל חמוחברבאנו לעבודרשותועדת תרבות
ועדת תרבותאפיק וויסחברבאנו לעבודרשותועדת תרבות
ועדת תרבותללי כהןחברבאנו לעבודרשותועדת תרבות
ועדת תרבותהילה כהןחברהשינוי למיתררשותועדת תרבות
ועדת תרבותדנה שכטמןחברהביחדרשותועדת תרבות
ועדת תרבותדליה אלושחברהביחדרשותועדת תרבות
ועדת תרבותמיכל ברמיחברהביחדרשותועדת תרבות
ועדת תרבותיעל פנסוחברהביחדרשותועדת תרבות
ועדת תרבותחגית פרידמןחברהביחדרשותועדת תרבות
ועדת תרבותנעמה בנפשהחברהביחדרשותועדת תרבות
ועדת תרבותפנינה מורבצ'יקחברהקהילהרשותועדת תרבות
ועדת תרבותגבריאל ליוורחברשורשיםרשותועדת תרבות
תרבות תורניתהרב שמחה שטטנריו"רשורשיםרשותתרבות תורנית
תרבות תורניתדוד לויחברשורשיםרשותתרבות תורנית
תרבות תורניתהילה כהןחברהשינוי למיתררשותתרבות תורנית
תרבות תורניתדוד פרידמןחברשינוי למיתררשותתרבות תורנית
תרבות תורניתרעות בן סימוןחברהבאנו לעבודרשותתרבות תורנית
תרבות תורניתפרדי זילברחברביחדרשותתרבות תורנית
תרבות תורניתמתן נורסיחברביחדרשותתרבות תורנית
תרבות תורניתניסן סוכרחברביחדרשותתרבות תורנית
ועדת ספורטחדווה שקדיו"רבאנו לעבודרשותועדת ספורט
ועדת ספורטסיגל ברסגניתקהילהרשותועדת ספורט
ועדת ספורטסימה שמיטעובדת רשותמקצועיתרשותועדת ספורט
ועדת ספורטנתי מלכהחברשורשיםרשותועדת ספורט
ועדת ספורטניר חיוןחברשורשיםרשותועדת ספורט
ועדת ספורטליאת גולדפרבחברהשינוי למיתררשותועדת ספורט
ועדת ספורטעוזי שוקרוןחברביחדרשותועדת ספורט
ועדת ספורטאיריס עמוסחברהביחדרשותועדת ספורט
ועדת ספורטשי דודחברביחדרשותועדת ספורט
ועדת רווחהג'ולי קייטיו"רקהילהרשותועדת רווחה
ועדת רווחהחנה אשכנזיחברהקהילהרשותועדת רווחה
ועדת רווחהסיגל זבולוןעובדת רשותמקצועיתרשותועדת רווחה
ועדת רווחהאורית דהןחברהשורשיםרשותועדת רווחה
ועדת רווחהכרמית יצחקחברהשורשיםרשותועדת רווחה
ועדת רווחהחני בכרחברהבאנו לעבודרשותועדת רווחה
ועדת רווחהשרון מרקוביץ'חברבאנו לעבודרשותועדת רווחה
ועדת רווחהמיכל ברמיחברהביחדרשותועדת רווחה
ועדת רווחהיפעת שפרחברהביחדרשותועדת רווחה
ועדת רווחהעידית אבישיחברהביחדרשותועדת רווחה
ועדת מתנדביםג'ולי קייטיו"רקהילהרשותועדת מתנדבים
ועדת מתנדביםשחר יסינובסקיחברשינוי למיתררשותועדת מתנדבים
ועדת מתנדביםסיגל ברחברהקהילהרשותועדת מתנדבים
ועדת מתנדביםמאיר דייןחברשורשיםרשותועדת מתנדבים
ועדת מתנדביםגיורא רוזנפלדחברבאנו לעבודרשותועדת מתנדבים
ועדת מתנדביםאושרת בוירסקיחברהבאנו לעבודרשותועדת מתנדבים
ועדת מתנדביםיעל יונהחברהביחדרשותועדת מתנדבים
ועדת מתנדביםדליה אלושחברהביחדרשותועדת מתנדבים
ועדת מתנדביםהדר שרוןחברהביחדרשותועדת מתנדבים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםחדווה שקדיו"רבאנו לעבודרשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםרומן זבורובעובד רשותמקצועיתרשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםדני פלוינסקיחברשינוי למיתררשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםגבי פרץחברבאנו לעבודרשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםאלון לבחברשורשיםרשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםיניב חזןחברקהילהרשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםגידי בן עמיחברקהילהרשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםרמי ברודצקיחברביחדרשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםאייל מנדלוביץ'חברביחדרשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת תחבורה ובטיחות בדרכיםאייל כהנאחברביחדרשותועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
ועדת שמותשמעון מזוזיו"רשינוי למיתררשותועדת שמות
ועדת שמותשחר יסינובסקיחברשינוי למיתררשותועדת שמות
ועדת שמותמאיר דייןחברשורשיםרשותועדת שמות
ועדת שמותמילן סימחחברשורשיםרשותועדת שמות
ועדת שמותאילנה כהןחברהבאנו לעבודרשותועדת שמות
ועדת שמותיגאל מדרחברבאנו לעבודרשותועדת שמות
ועדת שמות-.-חברהביחדרשותועדת שמות
ועדת שמותאורי קרגילהחברביחדרשותועדת שמות
ועדת שמותמאיר דייןחברביחדרשותועדת שמות
ועדת משנה לתמיכותדוד לוייו"רשורשיםרשותועדת משנה לתמיכות
ועדת משנה לתמיכותציון אלמלםמנכ"ל המועצהמקצועיתרשותועדת משנה לתמיכות
ועדת משנה לתמיכותיוסי וקניןחברשורשיםרשותועדת משנה לתמיכות
ועדת משנה לתמיכותחדווה שקדחברהבאנו לעבודרשותועדת משנה לתמיכות
ועדת משנה לתמיכותגו'לי קייטחברהקהילהרשותועדת משנה לתמיכות
ועדת משנה לתמיכותדוד קודישחברבאנו לעבודרשותועדת משנה לתמיכות
ועדת משנה לתמיכותאיריס וענונוחברהביחדרשותועדת משנה לתמיכות
ועדה למעמד האישהחדווה שקדיו"רבאנו לעבודרשותועדה למעמד האישה
ועדה למעמד האישהג'ולי קייטסגניתקהילהרשותועדה למעמד האישה
ועדה למעמד האישהדליה אלושחברהביחדרשותועדה למעמד האישה
ועדה למעמד האישהאפרת נורסיחברהביחדרשותועדה למעמד האישה
ועדה למעמד האישהליאורהחברהשינוי למיתררשותועדה למעמד האישה
ועדה למעמד האישהאורית דהןחברהשורשיםרשותועדה למעמד האישה
ועדה למעמד האישהליאת תורג'מןחברהשורשיםרשותועדה למעמד האישה
ועדה למעמד האישהענבר אמסלםחברהבאנו לעבודרשותועדה למעמד האישה
ועדת הנהלהשמעון מזוזיו"רשינוי למיתרחובהועדת הנהלה
ועדת הנהלהדוד לויחברשורשיםחובהועדת הנהלה
ועדת הנהלהחדווה שקדחברהבאנו לעבודחובהועדת הנהלה
ועדת הנהלהג'ולי קייטחברהקהילהחובהועדת הנהלה
ועדת ביקורת-.-יו"רביחדחובהועדת ביקורת
ועדת ביקורתיוסי ווקניןסגןשורשיםחובהועדת ביקורת
ועדת ביקורתדוד קודישחברבאנו לעבודחובהועדת ביקורת
ועדת ביקורתמטי מויאלמבקרת המועצהמקצועיתחובהועדת ביקורת
ועדת מכרזיםיוסי ווקניןיו"רשורשיםחובהועדת מכרזים
ועדת מכרזיםדוד לויסגןשורשיםחובהועדת מכרזים
ועדת מכרזיםחדווה שקדחברהבאנו לעבודחובהועדת מכרזים
ועדת מכרזיםג'ולי קייטחברהקהילהחובהועדת מכרזים
ועדת מכרזיםשי אלדורחברביחדחובהועדת מכרזים
ועדת מל"חשמעון מזוזיו"רמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חציון אלמלםרמ"טמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חראם קרפיועץ משפטימקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חלירון אברגילמנמ"רמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חשוקי מנשהמכלול גזברותמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חרומן זבורובמכלול הנדשה ותשתיותמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חאתי טפרמכלול חינוךמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חארנון שקמהמכלול ביטחון ושירותי חירוםמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חסיגל זבולוןמכלול אוכלוסייהמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חשולמית עמרמכלול משאבי אנושמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חשמעון סרוסימכלול לוגיסטיקהמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חרוית כהן זדה בוזגלומכלול מידע לציבור והסברהמקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חרס"ב יגאל לוישיטור קהילתימקצועיתחובהועדת מל"ח
ועדת מל"חאלי נוראנימד"אמקצועיתחובהועדת מל"ח
איכות הסביבהדוד לוייו"רשורשיםחובהאיכות הסביבה
איכות הסביבהחדווה שקדסגןבאנו לעבודחובהאיכות הסביבה
איכות הסביבהג'ולי קייטחברהקהילהחובהאיכות הסביבה
איכות הסביבהשמעון סרוסישפ"המקצועיתחובהאיכות הסביבה
איכות הסביבהרועי לנקריחברשורשיםחובהאיכות הסביבה
איכות הסביבהאמנון בן דהןחברשורשיםחובהאיכות הסביבה
איכות הסביבהרונן לביאחברקהילהחובהאיכות הסביבה
איכות הסביבהללי כהןחברבאנו לעבודחובהאיכות הסביבה
איכות הסביבהאושרת בוירסקיחברהבאנו לעבודחובהאיכות הסביבה
מאבק בנגע בסמיםשמעון פרץיו"רביחדחובהמאבק בנגע בסמים
מאבק בנגע בסמיםדוד קודישסגןבאנו לעבודחובהמאבק בנגע בסמים
מאבק בנגע בסמיםג'ולי קייטחברהקהילהחובהמאבק בנגע בסמים
מאבק בנגע בסמיםסיגל זבולוןעובדת רשותמקצועיתחובהמאבק בנגע בסמים
מאבק בנגע בסמיםאתי טפרעובדת רשותמקצועיתחובהמאבק בנגע בסמים
מאבק בנגע בסמיםאפרת בשירימנהלת תיכון מיתריםמקצועיתחובהמאבק בנגע בסמים
הנחות בארנונה והיטל שמירהדוד לוייו"רשורשיםחובההנחות בארנונה והיטל שמירה
הנחות בארנונה והיטל שמירה- . -חברביחדחובההנחות בארנונה והיטל שמירה
הנחות בארנונה והיטל שמירהשוקי מנשהגזברמקצועיתחובההנחות בארנונה והיטל שמירה
הנחות בארנונה והיטל שמירהסיגל זבולוןעובדת רשותמקצועיתחובההנחות בארנונה והיטל שמירה
הנחות בארנונה והיטל שמירהראם קרפיועץ משפטימקצועיתחובההנחות בארנונה והיטל שמירה
ועדת ערר לעניין ארנונהעו"ד עמו נחמנייו"רמקצועיתחובהועדת ערר לעניין ארנונה
ועדת ערר לעניין ארנונהדני נחוםחברמקצועיתחובהועדת ערר לעניין ארנונה
ועדת ערר לעניין ארנונהמישל סעדוןחברמקצועיתחובהועדת ערר לעניין ארנונה
הנצחת נפגעי הטרורשמעון פרץיו"רביחדחובההנצחת נפגעי הטרור
הנצחת נפגעי הטרורדליה אלושחברהביחדחובההנצחת נפגעי הטרור
הנצחת נפגעי הטרוראיתי פנסוחברביחדחובההנצחת נפגעי הטרור
הנצחת נפגעי הטרורמשפחת לביאנציג המשפחות חובההנצחת נפגעי הטרור
הנצחת נפגעי הטרורמשפחת רוזנטלנציג המשפחות חובההנצחת נפגעי הטרור
מיגור האלימותדוד לוייו"רשורשיםחובהמיגור האלימות
מיגור האלימותחדווה שקדחברהבאנו לעבודחובהמיגור האלימות
מיגור האלימותעוזי שוקרוןחברביחדחובהמיגור האלימות
מיגור האלימותציון אלמלםמנכ"ל המועצהמקצועיתחובהמיגור האלימות
מיגור האלימותאתי טפרעובדת רשותמקצועיתחובהמיגור האלימות
מיגור האלימותארנון שקמהקב"טמקצועיתחובהמיגור האלימות
מיגור האלימותסיגל זבולוןעובדת רשותמקצועיתחובהמיגור האלימות
מיגור האלימותרבקה ליסעובדת רשותמקצועיתחובהמיגור האלימות
מיגור האלימותיגאל לוישוטר קהילתימקצועיתחובהמיגור האלימות
ועדה מקומית לתכנון ובנייהשמעון מזוזיו"רשינוי למיתרחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהדוד לויסגןשורשיםחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהיוסי וקניןחברשורשיםחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהחדווה שקדחברבאנו לעבודחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהדוד קודישחברבאנו לעבודחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהג'ולי קייטחברקהילהחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהשמעון פרץחברביחדחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהשי אלדורחברביחדחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהעוזי שוקרוןחברביחדחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהרומן זבורובמהנדסמקצועיתחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדה מקומית לתכנון ובנייהנטלי סיאניועדהמקצועיתחובהועדה מקומית לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייהחדווה שקדיו"רבאנו לעבודחובהועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייהדוד לויסגןשורשיםחובהועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייהיוסי ווקניןחברשורשיםחובהועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייהג'ולי קייטחברהקהילהחובהועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייה-.-חברביחדחובהועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייהעוזי שוקרוןחברביחדחובהועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייהרומן זבורובמהנדסמקצועיתחובהועדת משנה לתכנון ובנייה
ועדת משנה לתכנון ובנייהנטלי סיאניועדהמקצועיתחובהועדת משנה לתכנון ובנייה
הקצאת קרקעות ומבניםציון אלמלםמנכ"למקצועיתחובההקצאת קרקעות ומבנים
הקצאת קרקעות ומבניםשוקי מנשהגזברמקצועיתחובההקצאת קרקעות ומבנים
הקצאת קרקעות ומבניםראם קרפיועץ משפטימקצועיתחובההקצאת קרקעות ומבנים
הקצאת קרקעות ומבניםרומן זבורובמהנדסמקצועיתחובההקצאת קרקעות ומבנים
הקצאת קרקעות ומבניםאלי שושנהנכסיםמקצועיתחובההקצאת קרקעות ומבנים
תמיכותציון אלמלםמנכ"למקצועיתחובהתמיכות
תמיכותשוקי מנשהגזברמקצועיתחובהתמיכות
ועדת רכש ובלאיציון אלמלםמנכ"למקצועיתחובהועדת רכש ובלאי
ועדת רכש ובלאישוקי מנשהגזברמקצועיתחובהועדת רכש ובלאי
ועדת ביטחוןשמעון מזוזיו"רשינוי למיתרחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןציון אלמלםמנכ"למקצועיתחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןארנון שקמהקב"טמקצועיתחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןחיים גלחברשינוי למיתרחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןדוד פרידמןחברשורשיםחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןאלי פרטושחברשורשיםחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןנתי מלכהחברשורשיםחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןמילן סימחחברשורשיםחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןשחר בוהדנהחברבאנו לעבודחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןירון אשכנזיחברבאנו לעבודחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןג'ולי קייטחברהקהילהחובהועדת ביטחון
ועדת ביטחוןרונן לביאחברקהילהחובהועדת ביטחון